دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی الازهر: وهابيت خارج از شريعت اسلام است

يك استاد دانشگاه الازهر مصر با اشاره به اين كه مصر هرگز وهابيت را به رسميت نخواهد شناخت اعلام كرد وهابيت بدعت در اسلام است و هيچ پايه و اساسي در شريعت اسلامي ندارد.شيخ علوي امين در گفت وگو با شبكه خبري العالم جنايات مكرر عناصر وهابي و تكفيري عليه مساجد و مراقد اولياي الهي در مصر را در راستاي ايجاد فتنه مذهبي و شكاف در ميان صفوف مسلمانان دانست.وي افزود: ادعاي وهابي مبني بر اين كه نماز خواندن در كنار مزار اوليا جايز نيست كاملا برخلاف نصوص اسلامي روايت شده توسط مذاهب اسلامي معتبر و همچنين تاريخ اسلام است زيرا بسياري از ياران پيامبر (ص) در كنار مزار اولياي الهي نماز مي خواندند و تاريخ مملو از نمونه‌هايي در اين خصوص است.شيخ امين از سوي ديگر از مقامات مصري خواست تا به حمله سلفي‌ها، وهابي‌ها و تكفيري‌ها به مساجد و مراقدي كه ضريح اوليا در آن قرار دارد پايان بدهند و از به حضور پذيرفتن افراد وابسته به اين گروه‌هاي فاسد و منحرف خودداري كنند.استاد دانشگاه الازهر مصر اعلام كرد كه تكفيري‌ها، وهابي‌ها و سلفي‌ها كمك‌هاي مالي از خارج از مصر با هدف اجراي اهداف خارجي براي تهديد امنيت، ثبات و وحدت مصر دريافت مي‌كنند.وي گفت: اين گروه‌ها در صدد هستند با اقدامات خود به كشورها يا طرف‌هايي كمك كنند كه به دنبال تضعيف جايگاه مصر هستند كشوري كه به عنوان يك وزنه سنگين در ميان كشورهاي اسلامي و عربي به ويژه در قضيه فلسطين است.استاد دانشگاه الازهر تأكيد كرد: طرح‌هاي شيطاني ترسيم شده مورد نظر گروه‌هاي بيگانه كه از سوي وهابيان و حاميانشان با اهداف تفرقه افكنانه دنبال مي‌شود به شكست خواهد انجاميد و با آگاهي مردم مصر و تعهد آنان به ارزش هاي اسلامي اين توطئه ها نقش بر آب خواهد شد.