دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی الزام دولت به تسویه بدهی خود به بانک‌ها

نمایندگان ،دولت را موظف کردند تا پایان شهریور 90
بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل 50 درصد آنها واگذار شده است، از محل
وجوه اداره شده یا تسهیلات پرداختی باعاملیت این بانک‌ها تسویه کند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جریان بررسی بودجه 90 با الحاق بندی که مربوط به تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذار شده است، موافقت کردند.

براساس تصمیم نمایندگان، دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل
50 درصد سهام آنها به اشکال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده است،
حداکثر تا پایان شهریور 90 تسویه کند.

تسویه این بدهی‌ها می‌تواند از محل سهام دولت در شرکت‌های سرمایه گذاری
وابسته به دولت یا از محل وجوه اداره شده ویا تسهیلات پرداختی با عاملیت آن
بانک صورت گیرد.

مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه
اداره شده و یا تسهیلات پرداختی باعاملیت بانک‌های عامل، تهاتر می‌شود.