دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بقاياي رژیم صدام در جوقه هاي مرگ آل خليفه

عضو مرکز حقوق بشر بحرين از توسل رژيم حاکم بحرين به جوخه مرگ جهت سرکوب تظاهرکنندگان خبر داد.عباس عمران روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اين جوخه ها کاملا آموزش ديده و در ارتباط با نيروهاي امنيتي هستند و با استفاده از پوشش و خودروهاي غير نظامي به تظاهر کنندگان حمله مي کنند.بقاياي رژیم صدام در جوقه هاي مرگ رژيم آل خليفهعمران گفت: برخي از اعضاي اين گروه از بقاياي رژيم صدام در عراق و عضو سازمان جنايتکار فدائيان صدام هستند و هيچ گونه رحم و شفقتي ندارند.وي افزود: از جمله بارزترين وظايف اين جوخه ها ربودن مخالفان يا اعضاي خانواده شان و شکنجه ربوده شدگان با هدف ارعاب مخالفين و وادار کردن آنها به سکوت است.عمران تصريح کرد: اعضاي اين گروه ها اخيرا به طور شبانه روزي در خيابان ها و شهرهاي بحرين حضور دارند و با خشونت با شهروندان برخورد مي کنند اين در حالي است که رژيم آل خليفه ادعا مي کند براي ايجاد ثبات، نظم و اجراي قانون در کشور تلاش مي کند. جوخه مرگ عمق فجايع رژيم بحرينعضو مرکز حقوق بشر بحرين افزود: استفاده آل خليفه از اين افراد و گروه هاي تروريستي نشان دهنده عمق ارتکاب جنايات اين رژيم عليه مخالفان و معترضان و تسویه حساب با مردم بدون پذيرش هر گونه مسووليتي در اين باره است.وي اظهار داشت: رژيم بحرين در حالي ادعا مي کند از هويت اين گروه ها هيچ اطلاعي ندارد که آنها به طور آشکار اقدام به کشتار و ارعاب شهروندان مي کنند.عمران جوخه هاي مرگ را مسئول شهادت شهيد عبدالرسول الحجيري عنوان کرد و گفت: اين گروهها به دستور رژيم حاکم در يک پست بازرسي اقدام به ربودن، شکنجه و قتل وي کرده و پيکر بي جان او را در ملأ عام رها کردند.وي تصريح کرد: استفاده رژيم بحرين از اين نيروها براي کشتار مخالفان امر تازه اي نيست زيرا اين رژيم حدود يک قرن پيش نيز براي تسلط بر مردم اين کشور و سرکوب آنها از جوخه هايي تحت عنوان “فدايي ها” استفاده کرده بود. سازمان ملل عليه رژيم بحرين قطعنامه صادر کندعمران اظهار اميدواري کرد که شوراي حقوق بشر سازمان ملل از گزارش ها و اسنادي که سازمان عفو بين الملل و ساير سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشر درباره موارد نقض قوانين بين المللي در بحرين تهيه کرده اند براي صدور قطعنامه صريحي که مانع ارتکاب جنايات بيشتر توسط رژيم آل خليفه و نيروهاي عربستاني عليه مردم بي دفاع بحرين شود، استفاده کند.