دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی دريافت مجوز تاسيس پيش‌دبستاني در 45 روز

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر لزوم اخذ مجوز از آموزش و پرورش براي تأسيس مراكز پيش‌دبستاني گفت: صدور مجوز اداره پيش‌دبستاني بويژه براي مديران مهدهاي كودك، بيش از 45 روز طول نمي‌كشد.فاطمه قربان در گفت‌وگو با فارس درباره وضعيت نهايي تعليم و تربيت كودكان 4 تا 6 ساله اظهار كرد: براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش صدور مجوز مراكز پيش‌دبستاني، نظارت بر عملكرد اين مراكز، تدوين محتواي آموزشي و تأييد صلاحيت مربيان آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است بنابراين، از هر نهاد يا سازماني كه بخواهد در زمينه پيش‌دبستاني سرمايه‌گذاري كند، استقبال مي‌كنيم اما بايد مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش دريافت كنند.سن «مهد كودك» و «پيش‌دبستاني»وي توضيح داد: مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي براي فعاليت در زمينه «مهدكودك»، مجوز خود را از بهزيستي مي‌گيرند و در صورتي‌كه همزمان با مهد كودك خواهان فعاليت در زمينه «پيش‌دبستاني» نيز باشند، مجوز لازم را از آموزش و پرورش دريافت مي‌كنند.قربان تأكيد كرد: براساس مصوبه شوراي عالي آموزش‌وپرورش و تفاهم‌نامه امضا شده با سازمان بهزيستي، سن «مهدكودك» كمتر از 4 سال تمام و سن «پيش‌دبستاني» 4 سال تمام و 5 سال تمام (4 سال تمام تا ابتداي 6 سال) است.معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اعتراض برخي مديران و مؤسسان مجرب مهدهاي كودك به دليل وجود برخي موانع براي دريافت مجوز پيش‌دبستاني گفت: هيچ محدوديتي براي پذيرش اين مديران و صدور مجوز مراكز پيش‌دبستاني براي آنها وجود ندارد و اين افراد مي‌توانند علاوه بر آن‌كه مجوز سازمان بهزيستي را براي مهدكودك دارند، مجوز فعاليت در زمينه پيش‌دبستاني را نيز از آموزش و پرورش دريافت كنند.وي تصريح كرد: با توجه به رصد شرايط در سراسر كشور، هيچ مديري نخواهد بود كه براي دريافت مجوز پيش‌دبستاني به آموزش و پرورش مراجعه كند و صدور مجوز براي وي، بيش از يك ماه تا 45 روز به طول بينجامد؛ مگر اين‌كه كسي شرايط لازم را براي دريافت مجوز نداشته باشد.قربان با تأكيد بر همكاري مثبت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي براي اجراي تفاهم‌نامه امضا شده گفت: مسائل مالي ـ اداري دوره پيش‌دبستاني به صورت مشخص از سوي سازمان مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش تعريف شده است و سليقه‌اي عمل نمي‌شود و حوزه معاونت آموزش ابتدايي براساس قانون تنها در چهار زمينه ذكر شده وارد عمل خواهد شد.