دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی رشد واقعي اقتصادي ما با كمتر از 8 درصد محقق نخواهد شد

سرویس اقتصادی ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در برنامه «جهش» كه شب گذشته (سه شنبه شب) از شبكه چهارم سيما پخش شد، گفت: رشد هر چه بيشتر اقتصادي كشور، در گرو افزايش نرخ بهره وري و توجه بيشتر به بخش خصوصي است.به گزارش «»، دکتر داود دانش جعفري در اين برنامه، در پاسخ به اين كه معناي جهاد اقتصادي چيست، گفت: جهاد در معناي لغوي آن، به معني تلاش است و البته در ادبيات گذشته و امروز ما هم سابقه داشته است؛ به عبارتي، تشكيل جهاد سازندگي به فرمان حضرت امام(ره) در راستاي همين تلاش و كوشش دوچندان براي سازندگي جامعه بود و برای همین، در جهاد اقتصادي، بالا بردن سطح فعاليت هاي اقتصادي مد نظر است.دانش جعفري با بيان معيار فعاليت هاي اقتصادي ادامه داد: در نكاتي كه از بيانات مقام معظم رهبري به دست مي آيد، مهمترين شاخصي كه در راستای توان اقتصادي هر كشوري به كار مي آيد، ظرفيت توليد اقتصادي آن كشور است و هر كشوري براي بالا بردن اين ظرفيت، بايد تلاش فراواني کند؛ هرچند اين كار به آساني انجام نمی شود و به زمان كافي نيازمند است.وي برای روشن کردن اين موضوع گفت: در سال هاي اول انقلاب و در دوران جنگ، اولويت اصلي ما، بحث اقتصادي نبود، ولی از سال 68 به بعد، فعاليت هاي اقتصادي در اولويت قرار گرفت و از آن سال ها تاكنون، در بررسي كارنامه رشد اقتصادي كشور، به عدد متوسط رشد 8/4 درصد مي رسيم؛ البته اين درصد متغير بوده، چون عاملي مانند قيمت نفت در تغيير بوده و در نتيجه، توان اقتصادي ما در دولت هاي گوناگون متغير بوده و اين نرخ رشد تا امروز هم ادامه دارد و اگر با همين روند پيش رويم، در سال هاي آينده هم همين نرخ رشد را خواهيم داشت.وزیر سابق اقتصاد افزود: حال که امسال به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است، بايد از اين وضعيت متوسط رشد، بالاتر برويم و اين در حالي است كه رشد واقعي اقتصادي ما با كمتر از 8 درصد محقق نخواهد شد؛ بنابراين، فهم اين كه چگونه مي توانيم به اين ميزان از رشد اقتصادي دست پيدا كنيم، مي تواند فرمول درستی براي دستيابي به رشد اقتصادي به ما دهد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود در تبيين اهميت بحث بهره وري اظهار داشت: اقتصاد ما يك ويژگي ديگر هم داشته و آن اين كه ما همواره در به دست آوردن بهره وري ناتوان بوده ايم. در برنامه چهارم، قرار بود، به رشد 8 درصدي دست پيدا كنيم كه از اين 8 درصد 2.5 درصد آن از محل ارتقای بهره وري بود.در حقيقت، علت ناكامي هم ناكام ماندن ما در همين 2.5 درصد به شمار مي رفت، زيرا 5.5 درصد بقيه آن محقق شده بود و اين ناظر به اهميت بسيار بالاي بحث بهره وري در اقتصاد است.دانش جعفري در بيان راه برون رفت اين شرايط گفت: اين كه چرا امروز چنين اتفاقي در اقتصاد ايران رخ داده، به اين دليل است كه دولت منابع خود را به جاهايي وارد كرده است كه بخش خصوصي مي توانست با بهره از منابع خود در آنجا فعاليت کند.او افزود: حضرت امام(ره) تأكيد كرده بودند، اگر مي توان كاري را به مردم واگذار كرد، ديگر دولت به آن كار ورود پيدا نكند، در حالي كه می بینیم دولت منابع خود را به جاهايي وارد مي كند که مردم (بخش خصوصي) مي توانند به آنجا وارد شوند.دانش جعفری با بيان مثالي در اثبات نظر خود ادامه داد: مثلا اکنون يكي از مهمترين اولويت هاي كاري دولت، بحث مسكن مهر است و برای همین، دولت بخش زيادي از منابع خود را به مسكن مهر وارد كرده و اين باعث مي شود تا اين حجم از منابع از دست بخش خصوصي بیرون رود؛ بنابراين، اگر در صد سال گذشته، ساخت مسكن به وسيله مردم (بخش خصوصي) انجام مي شد، بهتر بود همچنان اين روند ادامه پيدا مي كرد و دولت به بخش هايي وارد مي شد كه بخش خصوصي توان ورود به آن بخش ها را نداشت.استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بيان ارتباط اين بحث با مسأله بهره وري افزود: علت تأكيد ما بر مباحثي كه گفتیم، اين است كه به هر روی، در كشور ما دولت مجري خوبي نبوده و در هر كاري كه وارد شده، بهره وري آن پايين بوده است، ولی در مقابل، بخش خصوصي به دليل آنكه از منابع شخصي خودش بهره می برد، همواره نگران است، اشتباهي در كارش صورت نگيرد كه بر فرض مثال، منجر به ورشكستگي اش شود؛ بنابراين، در فعاليت بخش خصوصي احتمال موفقيت و بالا رفتن بهره وري بسيار خواهد بود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پایان تأكيد كرد: در حقيقت، رمز موفقيت جهاد اقتصادي در اين است كه ميزان نرخ بهره وري افزايش پيدا كند و اين امر، قطعا در گرو فعال شدن هر چه بيشتر بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ايران خواهد بود.