دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سراي‌روزنامه‌نگاران ايران‌گشايش يافت

سراي روزنامه نگاران ايران عصر امروز با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و پروفسور كاظم معتمدنژاد، پدر علم روزنامه نگاري ايران در موسسه مطبوعات نشر آوران تهران گشايش يافت.به گزارش مهر، مراسم گشايش اين سرا عصر امروز چهارشنبه با حضور سيد محمد حسيني وزير ارشاد و محمد جعفر محمد زاده معاون مطبوعاتي وي و جمعي از مديران و اهالي رسانه برگزار شد.در مراسم امروز محمد جعفر محمد زاده در سخناني با اشاره به ويژگي‌هاي سراي روزنامه نگاران ايران ابراز اميدواري كرد ايجاد اين محل زمينه‌اي براي همفكري و تضارب آرا ميان اهالي مطبوعات باشد.همچنين كاظم معتمد نژاد استاد رشته علوم ارتباطات اجتماعي و حقوق مطبوعات با ابراز مسرت از ايجاد سراي روزنامه نگاران ايران، آن را يكي از دغدغه‌هاي هميشگي اهالي مطبوعات عنوان كرد.در اين مراسم مرتضي نبوي سردبير روزنامه رسالت نيز ابراز اميدواري كرد ايجاد سراي روزنامه نگاران ايران زمينه‌اي براي تدوين نظام جامع رسانه‌اي كشور باشد.سيد فريد قاسمي پژوهشگر در عرصه مطبوعات نيز در اين مراسم ايجاد اين سرا را ارج نهاد و بر لزوم جمع آوري دوره‌هاي مختلف نشريات كشور در آرشيو تاكيد كرد.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در اين مراسم سراي روزنامه نگاران ايران محلي براي تعاطي افكار و انديشه‌ها توصيف كرد و وعده داد در سال 90 برنامه‌هاي خوبي براي مطبوعات توسط وزارتخانه مطبوعش به اجرا درآيد.در مراسم امروز همچنين از كاظم معتمد نژاد و مرتضي نبوي دو تن از پيشكسوتان مطبوعات تقدير به عمل آمد.همچنين از كتاب «مطبوعات ايراني» نوشته سيد فريد قاسمي رونمايي شد و خود او نيز مورد تجليل قرار گرفت.