دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سعودیها ادامه دهند جوابشان را می‌دهیم

نایب رییس فدراسیون فوتبال ایران گفت: «در صورتی که عربستانی به برخورد های زشت خود ادامه دهند با آنها برخورد جدی‌تر خواهیم کرد.»به گزارش ایرنا ، مهدی تاج ادامه داد: «عربستانی ها دارند شیطنت می کنند و باید بدانند در صورت ادامه شیطنت ها با آنها برخورد جدی خواهیم. اطمینان داشته باشید اگر آنها بخواهند همچنان به حرف های سیاستمداران خود گوش کنند ما هم برخورد های بد آنها را جواب خواهیم داد.»نایب رییس فدراسیون فوتبال ایران گفت: «کنفدراسیون فوتبال آسیا پاسخ قاطعی را به عربستانی ها در خصوص امنیت بالای کشورمان داده است و مطمئن باشید ما بازهم به خاطر برخورد های بد آنها اعتراض خواهیم کرد.»