دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی شانس واگذاري استقلال و پرسپوليس و راه‌آهن در سال 90

نمايندگان مجلس با پيشنهاد واگذاري همه باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي زير نظر دولت، وزارت ورزش و جوانان و شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مخالفت كردند. مقداد نجف‌نژاد نماينده بابلسر هنگام بررسي بند 30 لايحه بودجه 90 كل كشور پيشنهاد الحاق يك جزء به اين بند را مطرح كرد. بر اساس پيشنهاد الحاقي نجف‌نژاد، به دولت تكليف مي‌شد كه نسبت به واگذاري تمامي باشگاه‌ها و تيم‌هاي ورزشي زير نظر دولت، وزارت ورزش و جوانان با تمامي امكانات و تجهيزات به صورت اقساط بلند‌مدت به بخش خصوصي و تعاوني اقدام نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز كند. مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود بعد از مطرح شدن پيشنهاد نجف‌نژاد در تذكري آيين‌نامه‌اي گفت: اين پيشنهاد در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم است. بر اساس برنامه پنجم نمي‌توان براي باشگاه‌هاي دولتي هزينه صرف كرد و بر اين اساس باشگاه‌داري غيرممكن مي‌شود. هر آسيبي كه به باشگاه‌ها وارد مي‌شود، به خاطر دولتي بودن آنهاست. چرا نمي‌توان منابع كافي براي اين تيم‌ها صرف كرد. لاهوتي به وضعيت باشگاه‌هاي استقلال و پيروزي و دولتي بودن آنها اشاره كرد و گفت: ما باشگاه‌هاي خصوصي نو‌پايي داريم كه به دليل دولتي نبودن رشد چشمگيري داشته‌اند. اين در حالي است كه در يکي از جداول پيوست شده به لايحه بودجه 90، دولت خواستار واگذاري باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس و راه‌آهن به بخش خصوصي شده است. اما علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در مخالفت با پيشنهاد نجف‌نژاد گفت: اينکه ظرف مدت يکسال بدون آماده سازي بخش خصوصي بخواهيم باشگاه‌ها را به اين بخش واگذار کنيم به صلاح نيست. چطور روي يک ورق مي‌توان کلي ضرر را به کسي فروخت؟ همه مي‌دانيم که بيلان مالي برخي از اين باشگاه‌ها منفي است و ضررده هستند. مثلا مگر استيل آذين را مي‌توانيد اينگونه بفروشيد؟اساسا انگيزه‌اي براي خريد اين باشگاه‌ها در بخش خصوصي وجود ندارد. من اين را خطري براي ورزش مي‌دانم. اجازه دهيد وزارت ورزش شکل بگيرد و وزير با همکاري مجلس قانوني براي اين منظور بنويسد. مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود اما در موافقت با پيشنهاد نجف‌نژاد سخن گفت: واگذاري باشگاه‌ها و ورزش‌هاي حرفه‌اي به بخش خصوصي يکي از احکام قانون برنامه است و بايد اجرا شود. هر آسيبي که به باشگاه هاي دولتي وارد شود به دليل همين کمبود منابع است. پيروزي و استقلال که دولتي دارند اداره مي‌شوند هم منابع کافي را ندارند. اين در حالي است که باشگاه‌هاي خصوصي خوب دارند رشد مي‌کنند. لازم است واگذاري باشگاه‌هاي پيروزي و استقلال و راه‌آهن به بخش خصوصي و تعاوني، در قانون بودجه بيايد و در اين صورت تمام نگراني‌هاي موجود رفع مي‌شود. چون ديگر نمي‌توان از اعتبارات دولتي براي اين باشگاه‌ها هزينه کرد. اين باشگاه‌ها به دست تواناي بخش خصوصي رشد خواهند کرد. يکي ديگر از نمايندگان مخالف اين پيشنهاد هم گفت: ما يک باشگاه خصوصي در کشور داريم که روزي دو بار مديرش قهر مي‌کند و همه مسئولان دولتي مي‌روند تا او را برگردانند اما باز فردا صبح قهر مي‌کند! اين که نمي‌شود باشگاه داري! نبايد باشگاه‌هاي ورزشي را به چنين بخش‌هاي خصوصي‌اي واگذار کنيم. درنهايت پيشنهاد مذكور مورد تصويب قرار نگرفت واحتمالا بسياري از تيم‌ها و باشگاه‌هاي دولتي در سال 90 هم زير چتر نهادها باقي‌مي‌مانند. نكته ديگراينكه هنوز نوبت بررسي پيشنهاد دولت در پيوست لايحه بودجه فرا نرسيده که مشخص شود واگذاري باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس و راه‌آهن به بخش خصوصي مصوب خواهد شد يا نه؟تهران امروز