دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی شيخ الازهر تهديد به استعفا كرد

شيخ الازهر در ديدار با رهبران قبايل استان قنا در 650 كيلومتري جنوب قاهره و نمايندگان سازما‌ن‌ دهندگان اعتصابات اخير در اين استان گفت: در صورت تحت پيگرد قرار دادن امنيتي و يا قضايي مخالفان و دستگيري آنها استعفا خواهم داد.به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه القدس – چاپ فلسطين – احمد الطيب، شيخ الازهر تاكيد كرد: من تضمين مي كنم كه معترضان كه در برابر دفتر استانداري قنا تحصن كرده بودند يا در متوقف كردن حركت قطارها مشاركت داشتند، تحت پيگرد قرار نگيرند.وي با بيان اينكه دولت در اين زمينه به وي اطمينان داده است، گفت: استعفاي من در جيبم است و در صورت تحت پيگرد قرار دادن معترضان و مخالفان آن را ارائه خواهم داد.شيخ الازهر اعلام كرد: دولت به من بسته پيشنهادي در خصوص اجراي طرح هاي توسعه و خدماتي در استان قنا داده است.شيخ الازهر از مردم قنا خواست با حسن نيت از اقدامات دولت استقبال كنند.وي در اشاره به تعيين عادل ميخائيل به عنوان استاندار قنا اعلام كرد: مردم قنا بايد ابتدا عملكرد اين فرد را قبل از مخالفت با وي ببينند و بعد تصميم بگيرند.