دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ضرورت آموزش فرهنگ ترافیک

رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و تصادف خودروها همواره موجب سد معبر در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌شود.به گزارش شبکه ایران، به اعتقاد اکثر کارشناسان، بروز تصادف در برخی از ساعات روز باعث افزایش حجم ترافیک شهرها می‌شود که راهبندان‌های عریض و طویل به همراه دارد. اغلب خودروهایی که تصادف می‌کنند، در اوج ترافیک در وسط خیابان، بزرگراه و چهارراه‌ها توقف می‌کنند و منتظر می‌مانند تا مأموران پلیس در صحنه تصادف حضور یابند و زحمت جابه‌جایی ماشین به کنار خیابان یا بزرگراه را به خود نمی‌دهند.در برخی مواقع مشاهده می‌شود که خودروها و بخصوص موتورسوارها در خط ویژه مخصوص شرکت واحد تردد می‌نمایند و حقوق دیگران را پایمال می‌نمایند که در مواردی نیز منجر به کشته شدن خودشان می‌شود.در مواقعی هم مشاهده شده برخی راننده‌ها در وسط خیابان یا چهارراه مسافر سوار و پیاده می‌کنند که همین تخلف موجب افزایش ترافیک و اعتراض سایر راننده‌ها می‌شود.بعد هم بدون اینکه توجهی به حقوق دیگران داشته باشند، پیاده شده و به جر‌و‌بحث و ناسزاگویی می‌پردازند.راهکاربا آموزش فرهنگ رانندگی به کودکان و بزرگترها باید دانش و مفاهیم مربوط به ترافیک و راهنمایی و رانندگی را بالا برد. در اغلب کشورها برنامه‌های آموزشی وسیعی در این زمینه برای کودکان در مدارس و سایر افراد اجرا کرده‌اند که به‌طور قطع تأثیر فراوانی در کاهش تصادف و ترافیک داشته است.پس لازم است ما نیز این برنامه‌ها را که موجب کاهش تصادف‌ها و ترافیک می‌شود را در شهر تهران و کلانشهرها پیاده کنیم.