دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی فك پلمپ فدراسيون‌ها و مهلت یک ماهه

ساختمان فدراسيون‌هاي ورزشي كه در خيابان بهارستان هشتم منطقه پاسداران تهران قرار دارد صبح امروز براي پنجمين بار از سوي شهرداري تهران پلمپ شد، اما پس از هماهنگي‌هاي صورت گرفته بين شهرداري و سازمان تربيت بدني در نهايت با مهلت يك ماهه براي خروج فدراسيون‌هاي ورزشي از اين ساختمان مسكوني و تعيين وضعيت نهايي اين ساختمان فك پلمپ شد. به گزارش فارس، فدراسيون‌هاي اسكي، سواركاري، سه‌گانه، چوگان، انجمن‌هاي ورزشي، بيماري‌هاي خاص و كوهنوردي در اين ساختمان فعاليت مي كنند.