دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی موفقیت ایران در تولید موشهای تراریخته

محققان پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری کشور موفق به تولید موشهای تراریخته شدند که در درمان سرطان سینه و ناباروری مردان موثر است. به گزارش واحد مرکزی خبر یکی از این موشها شامل دو رده سلولی است که بخشی از آن را سلولهای بنیادی فاقد ژن عدم 27 تشکیل می دهد.ژن عدم 27 یکی از عوامل ایجادناباروری در مردان است.همچنین موشهای دوم دارای ژن PDLTO از عوامل بروز سرطان سینه هستند که در حال حاضر تحقیقات درمانی بر روی آنها در حال انجام است.هیات علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری کشور گفت : از موشهای تراریخته تولید شده می توانیم به عنوان الگویی برای مطالعات به ویژه در تشخیص زودرس سرطان سینه استفاده کنیم .دکتر حیدری افزود: همچنین این موشهای تولیدی الگویی برای بهینه سازی پروتکل درمانی و حمله به سلولهای هدف در درمان سرطان محسوب می شوند.دکتر مریم کبیرسلیمانی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری کشور هم در خصوص مزایای موشهای تراریخته تولید شده در کشور گفت : می توانیم از این موشها به عنوان مدل ژنتیکی مناسب برای مطالعه ناباروری استفاده کنیم به ویژه که خود این موشها دارای آن بیماری هستند .او افزود : پیشتر از موشهای سالم برای مطالعات تحقیقاتی استفاده می شد و به همین دلیل امکان نداشت نتایج به دست آمده را به خوبی تعمیم داد که برای برطرف کردن این مشکل ، مرکز تحقیقات موش تراریخته کشور از نیمه دوم سال 89 آغاز بکار کرد .این مرکز یکی از مجهزترین ، مراکز در داخل کشور و همچنین خاورمیانه است که دانشمندان ایرانی در این مرکز با استفاده از توان خود به دستاوردهای بسیار بزرگی نایل شده اند.عباس لطفی رئیس پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری کشور گفت : با وجود محدودیتها و به علت قیمت گران این موشها تاکنون امکان داشتن آن برای محققان کشور ما وجود نداشت و امیدواریم بتوانیم در مرکز ملی موش تراریخته زمینه تحقیقات لازم را در بخشهای ژنتیک پزشکی ، بیولوژی و بیوتکنولوژی در اختیار محققان بگذاریم .