دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تعرفه های آب مانند سال گذشته

مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو گفت: تعرفه های آب در بخش های مختلف همانند سال گذشته و براساس قیمت های مصوب در قانون هدفمندسازی یارانه ها محاسبه می شود.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو، علی اکبر قبادی اظهار داشت: هنوز دولت تعرفه جدیدی اعلام نکرده است.قبادی گفت: بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت آب باید در طول برنامه پنجم توسعه به قیمت تمام شده برسد.وی با بیان اینکه وزارت نیرو نظر کارشناسی خود را در این زمینه به دولت اعلام کرده است، گفت: در تصویب رقم و چگونگی استفاده از تعرفه ها، کارگروه تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها نظر نهایی را خواهند داد.قبادی تاکید کرد: آنچه را دولت به تصویب برساند وزارت نیرو نیز اجرا خواهد کرد.مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو سپس با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری شرکت های آب و فاضلاب به بخش خصوصی، تصریح کرد: امسال نیز چهار شرکت از شرکت های بهره بردار واگذار می شود.قبادی، واگذاری نیروگاه برقابی سدها، تاسیسات آبی و شرکت های آب و فاضلاب را از برنامه های وزارت نیرو برای واگذاری به بخش خصوصی در سال جاری اعلام کرد.قبادی با بیان اینکه قانون بودجه امسال میزان و نوع واگذاری ها را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: این واگذاری ها در حدی که بتواند فعالیت های تصدی گری شرکت های آب و آبفا را واگذار کند، خواهد بود.قبادی ادامه داد: وجود قدرت، علاقه و فرصت خرید برای بخش خصوصی این موضوع را تسریع خواهد کرد.