دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تعیین سقف بودجه عمومی در بودجه 90

نمايندگان مجلس در بررسي بودجه سال 90، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 695 هزار و 513 ميليارد و 42 ميليون ريال تعيين كردند.به گزارش ايسنا ،‌اين بودجه شامل منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و 544 هزار و 431 ميليارد و 22 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 82 ميليارد و 20 ميليون ريال مشخص شد.براساس اين گزارش اين مصوبه 124 راي موافق، 8 مخالف و 16 راي ممتنع داشت.