دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی حقوق كارگران به بهانه كار حجمي ضايع مي‌شود

گردهمايي كارگران قراردادي و پيمانكاري با حضورعلي رضا محجوب دبير كل خانه كارگرو نماينده مردم تهران درمجلس، حسن صادقي مسوول اموراستانهاي خانه كارگر و اسماعيل حق پرستي دبير اجرايي خانه كارگر استان تهران در محل دانشگاه علمي كاربردي خانه كارگر تهران برگزار شد.به گزارش ايلنا، علي‌رضا محجوب با بيان اين‌كه گسترش قراردادهاي موقت كار براي فرار از تعهدات قانوني كارفرمايانند، تصريح كرد: از سال 73، كه ديوان عدالت اداري در رواج قراردادهاي موقت كار صحه گذاشت شاهد گسترش اين نوع قراردادها هستيم.دبير كل خانه كارگر با اشاره به قانون مديريت خدمات كشوري گفت: به صورت مستقيم كارگران قرارداد منعقد كنند.عضو كميسيون اجتماعيي مجلس خاطرنشان كرد: با اين وجود شاهديم هنوز بسياري از مديران دولتي به بهانه كار حجمي حقوق مسلم كارگران را ناديده مي گيرند.محجوب اظهار داشت: اگر اين روزها شاهد سخناني درباره تغييرقانون كار هستيم براي اين است كه حقوق نيروي كار كمتر از ميزان فعلي شود.نماينده تهران در مجلس با اشاره به اين‌كه طرحي براي بهبود امنيت شغلي كارگران مطرح است گفت: اميدواريم با حمايت نمايندگان در مجلس اين طرح در صحن علني تصويب شود.در ادامه حسن صادقي، مسوول امور استانهاي خانه كارگر با بيان اين‌كه 8 ساعت كار قانوني ناشي از مبارزات كارگران شيكاگو در سال 1886 است، گفت: تشكيل سازمان جهاني كار و تدوين مقابله‌نامه‌هايي در زمينه روابط كار حاصل تلاش فعالان كارگري در سراسر جهان است.