دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سانسور شدن سوالات خبرنگاران !

دومين نشست مطبوعاتي كارلوس كي‌روش پس از امضاي قراردادش به عنوان سرمربي تيم ملي ايران امروز در هتل آكادمي تيم هاي ملي ايران برگزار شد كه سانسور شدن برخي از سوالات، مهم ترين بحث حاشيه اي اين نشست بود. پيش از آغاز نشست به بهانه ايجاد نظم و ترتيب در نشست خبري از خبرنگاران خواسته شد كه ضمن معرفي كامل خود، نام رسانه‌شان را در يك برگه نوشته و سپس سؤال مورد نظرشان را در همان برگه مطرح كنند. به گزارش خبرگزاري فارس، به هر حال خبرنگاران براي آنكه مبادا مقابل چشمان سرمربي پرتغالي و البته بين المللي تيم ملي بي نظمي‌اي را مرتكب شوند و برخلاف ميل باطني به اين خواسته نه چندان معقول تن در داده و سوال ها را روي برگه نوشته و تقديم مدير رسانه اي كردند. تا اين مرحله مشكل زيادي به وجود نيامده بود، اما با تغيير روش ناگهاني و هنگامي كه سوال ها تقديم مدير رسانه اي شد و به يكباره تصميم گرفته شد كه هيچ ترتيبي در خصوص ارائه سوال ها رعايت نشود و برخي سوال ها هم سانسور شوند. با اين محافظه كاري در نشست خبري كه بايد خبرنگاران به صورت مستقيم و شفاف سوال ها و ابهامات موجود در اذهان عمومي را از سرمربي تيم ملي جويا شوند، جلسه از سير طبيعي خارج شد و ” بايد و نبايد ” سرلوحه كار اصحاب رسانه قرار گرفت. با اين روش اختلاف ها و انتقادها سربازد و تعدادي از خبرنگاران به شدت به اين نحوه برخورد با خبرنگاران اعتراض كردند. خبرنگاران كه براي برقراري نظم در كنفرانس كي‌روش تابع خواسته جديد شده بودند،‌ ناگهان متوجه شدند كه برخي سوال ها سانسور مي شود و بعضاً تمايلي براي مطرح كردن برخي ابهامات از سرمربي تيم ملي مشاهده نمي شود. بحث اختلاف در مبلغ قرارداد و اينكه شايعه شده اگر بخش اول مبلغ قرارداد وي داده نشود، كي‌روش ايران را ترك خواهد كرد؛ از جمله همين سوال هاي سانسوري بود كه براي مطرح شدن آن در اين نشست خبري رغبتي ديده نمي‌شد! البته نبايد فراموش كرد كه با عدم پاسخگويي به اين سوال بازهم ابهام در مورد پرداخت يا عدم پرداخت بخش اول قرارداد كي‌روش ميان افكار عمومي تشديد شده و دوباره آتش شايعات شعله‌ور مي شود. به هر حال در فدراسيون فوتبال ايران نشست مطبوعاتي‌هاي متعددي براي سرمربيان قبلي تيم ملي از جمله علي دايي و افشين قطبي برگزار شده و تا كنون چنين نوآوري را در اين فدراسيون شاهد نبوده ايم. شايد اين تصميم به دليل حضور يك مربي بين المللي بنام كي‌روش باشد، اما دوستان نبايد فراموش كنند كه سرمربي پرتغالي بهتر از هر كسي با قوانين بين المللي رسانه اي به ويژه جايگاه خبرنگاران ورزشي آگاه است و از رفتار امروز مسئولان با خبرنگاران، مي توان چنين استنباط كرد كه وي در هيچ جاي دنيا نديده بود كه خبرنگاران در نشست مطبوعاتي بايد به صورت مكتوب سوال هايشان را مطرح كنند و ازهمه مهم تر اينكه مقابل چشمان همان خبرنگاران و در چند قدمي كي‌روش برخي از پرسش ها سانسور شوند! كساني كه اين تصميم جديد را گرفته اند بايد بدانند كه كي‌روش يك مربي حرفه اي فوتبال است و راحت تر از هر فرد ديگري مي تواند سوال هاي انتقادآميز يا ابهامات را پاسخ دهد، بنابراين در نشست هاي بعدي مي توان راحت تر در كنار كي‌روش نشست و پرسش و پاسخ اين مربي با خبرنگاران را شنيد.