دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی فهرست زمين خواران بزرگ منتشر مي شود

معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهوري گفت:
بزودي فهرستي از زمين خواران بزرگ منتشر و مشابه بدهكاران معوق بانكي با
آنان برخورد مي شود.
   
‘علي آقامحمدي’ در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بزودي فهرستي از زمين
خواران بزرگ را تهيه مي كنيم و همان طور كه براي بدهكاران معوق بانكي
اقداماتي انجام شد در مورد اين افراد نيز اقداماتي انجام مي شود.

وي گفت: جدول خوبي از نام زمين خواران تا مردادماه امسال ارايه خواهيم كرد.

قائم مقام معاون اول رييس جمهوري در امور اقتصادي همچنين از دستور رييس قوه
قضاييه براي تجهيز دادگاه مبارزه با زمين خواري خبر داد و گفت: رييس قوه
قضاييه به لحاظ پرونده هاي ويژه اي كه ممكن است افراد موثري پشت آنها
باشند، دستور داده است، يك قاضي مبرز را براي اين پرونده ها تعيين كنند.

وي گفت: اميدوار هستيم تا پايان ارديبهشت ماه و حداكثر خرداد ماه شاهد حضور
شخصيت برجسته اي از قوه قضاييه (قاضي مبرز) باشيم كه بتواند پرونده هاي
زمين خواري را در كمترين زمان رسيدگي كند و بتوانيم آدم هاي شرور را از سر
راه برداريم.

*متجاوزين به بيش از 5 هزار هكتار زمين شناسايي شدند

معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي نهاد رياست جمهوري گفت: تاكنون
پرونده هاي متعددي در بخش مبارزه با زمين خواران تشكيل و گروه هاي زيادي
شناسايي و دستگير شده اند.

وي اعلام كرد: سال گذشته متجاوزين به بيش از 5 هزار هكتار از اراضي شناسايي
و براي آنان پرونده تشكيل شد كه هر كدام در مراحل مختلف رسيدگي است.

آقامحمدي گفت: برخي از زمين ها بازپس گيري شده است و بقيه پرونده ها نيز در دست رسيدگي است.

وي افزود: كاري كه ما انجام مي دهيم در كارگروه مبارزه با زمين خواري
زيرمجموعه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است و لذا مربوط به كل ايران است و
فقط مربوط به تهران نيست.

آقامحمدي گفت: تهران به عنوان الگو انتخاب شده و اين برنامه را به سراسر
كشور تعميم مي دهيم و كارگروه مبارزه با زمين خواري بلافاصله در تمامي
استان ها تشكيل مي شود.

معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهوري،
دستاورد اساسي مبارزه با زمين خواري را پيشگيري دانست و گفت: زمين هايي كه
وضعيت آنها در گذشته معلوم نبوده و افراد مختلف در اين زمين ها دخل و تصرف
مي كردند، در عمل تعيين تكليف مي شوند.

وي گفت: كار را به شكلي دنبال مي كنيم كه حفاظت و حراست از زمين ها و
سرمايه گذاري در زمين ها به طور مناسب براي استفاده از طبيعت انجام شود.

آقامحمدي، تحويل اراضي حريم شهر تهران به شهرداري پايتخت را نمونه اي از
اقدامات پيشگيرانه خواند و گفت: مقرر شده است، مناطق ديگر كشور مانند تهران
عمل كنند و همه بخش ها مسووليت دارند، اين اراضي را به عرصه هاي جنگل
كاري، درخت كاري و فضاي سبز براي استفاده عموم مردم تبديل كنند.