دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی كشف جسد متلاشي شده از چاه

دو كشاورز جسد متلاشي شده مردي را در اعماق چاه آب پيدا كردند.چندي پيش دو كشاورز كه براي يافتن آب به چاهي واقع در روستاي شورجستان مراجعه كردند هيچ گاه تصور نمي‌كردند كه به جاي آب دست مردي را در سطل آب پيدا خواهند كرد.اين دو مرد با ديدن اين صحنه در حالي كه به شدت ترسيده بودند؛ بلافاصله به سمت پاسگاه روستاي شورجستان دويده و ماموران را در جريان كشف جسد قرار دادند.با حضور ماموران پليس بالاي چاه، آنان در تماسي قاضي كشيك قتل را در جريان كشف جسد متلاشي شده مردي در اعماق چاه آب قرار دادند.با حضور قاضي كشيك در صحنه حادثه، عمليات ويژه براي بيرون كشيدن اين جسد آغاز شد اما به دليل عمق زياد چاه عمليات ميسر نشد و ماموران براي بيرون كشيدن جسد اين مرد از امدادگران هلال احمر آباده درخواست كمك كردند.با حضور امدادگران در ساعت 20 عمليات براي بيرون كشيدن جسد اين مرد آغاز و با نظارت و كنترل قاضي كشيك مبني بر بيرون كشيدن صحيح و اصولي، جسد متلاشي شده اين مرد پس از 6 ساعت عمليات نجات بيرون كشيده شد.به گزارش ايسنا، امدادگران هلال احمر شورجستان پس از بيرون كشيدن جسد متلاشي شده اين مرد را به مقام‌قضايي تحويل دادند.