دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مشكل اصلي عدم تشكيل دولت جديد لبنان

با توجه به گذشت سه ماه از تعيين ‘نجيب ميقاتي’ به عنوان نخست وزير لبنان و تكليف وي به تشكيل دولت جديد از سوي اكثريت پارلماني جديد (جريان 8مارس) و بي نتيجه ماندن تلاش هاي ميقاتي در اين راستا ،اينك اين سووال مطرح مي شود كه گره اصلي در برابر روند تشكيل دولت جديد لبنان چيست؟    به گزارش به ايرنا از بيروت، ‘نجيب ميقاتي’ نخست وزير مكلف به تشكيل دولت جديد بعد از پايان تعطيلات عيد پاك، بلافاصله به منظور بررسي روند تلاش ها در راستاي تشكيل دولت جديد به ديدار ‘نبيه بري’ رييس مجلس لبنان و ‘ميشل سليمان’ رييس جمهوري لبنان رفت.اما گويا اين گفتگوها نتيجه چنداني نداشته به نحوي كه منابع نزديك به ميقاتي نيز با توجه به بي نتيجه ماندن مذاكرات طرفهاي سياسي در راستاي تشكيل دولت و لاينحل باقي ماندن معضل وزارت كشور، اميد چنداني به تشكيل دولت در هفته جاري به رغم خواست اكثر لبناني ها ندارند.اين منابع گفتند كه ميقاتي آماده است كه طرح نهايي تركيب دولت را در صورت موافقت حزب الله به رييس جمهور تقديم كند ولي حزب الله اصرار دارد كه نخست، مشكل ميان سليمان و عون بر سر وزارت كشور حل شود.اما مشكل ميان اين دو ژنرال چيست كه تاكنون كشمكش ميان آنها به عنوان دو راس اساسي قدرت مسيحيان در عرصه سياسي لبنان، تشكيل دولت جديد در لبنان را همچنان در وضعيت بلاتكليفي قرار داده و تلاش براي حصول توافق ميان آنها به منظور تشكيل دولت جديد به بن بست رسيده است.ميشل عون خواهان محكوم كردن ميشل سليمان رييس جمهوري لبنان به اتهام طرفداراي از گروه چهارده مارس لبنان است با اين ادعا كه مواضع ميشل سليمان در مراحل سقوط دولت گذشته ‘سعد حريري’ نخست وزير مستعفي لبنان به منطق و موضع گروه چهارده مارس نزديك بود.اين امر براي لبناني ها به وضوح روشن شده كه عامل به تعويق انداختن تشكيل دولت نجيب ميقاتي، ناتواني وي در ايجاد سازش ميان شرط هاي مطرح شده از سوي ميشل سليمان با شرط هاي ميشل عون به ويژه بعد از بالا رفتن سقف درخواست ها از سوي دو طرف است.ميشل عون برخلاف عرف معمول در لبنان، اعطاي سهم وزارت خانه اي به رييس جمهور لبنان را در تركيب دولت آينده نمي پذيرد.رييس جمهور مسيحي لبنان كه داراي پنج وزير در دولت مستعفي سعدحريري بود، در مقابل همچنان به داشتن اين سهم با تأكيد بر باقي گذاشتن ‘زياد بارود’ وزير كشور دولت موقت در منصب خود اصرار مي ورزد و اين همان مساله اي است كه ميشل عون به طور قاطع آن را رد كرده است.عون بر اين باور است كه ‘اگر ميشل سليمان با ما باشد لزومي ندارد كه به وي سهمي اختصاص يابد و اگر ضد ما باشد، چرا به وي سهمي تعلق بگيرد تا عليه ما اقدام كند. ‘عون مي گويد: كدام قانون به سليمان اين حق را مي دهد كه سهم خواهي كند؟ حق تشكيل دولت بر عهده كساني است كه دولت را تأييد كرده اند.از سوي ديگر به رغم ديدارهاي اخير معاونان سياسي رييس مجلس و دبيركل حزب الله با نجيب ميقاتي و ‘جبران باسيل ‘ داماد ميشل عون، خبرها حاكي از آن است كه اين ديدارها نه تنها هيچ كمكي به روند تشكيل دولت نكرده بلكه تلاش هاي گذشته، در راستاي حل اختلاف ميان ميشل سليمان و ميشل عون بر سر وزرات كشور را نيز به نقطه صفر رسانده است.ميشل سليمان رييس جمهور لبنان نيز از ‘بكركي’ مركز طايفه ماروني اخيراٌ اعلام كرد كه روند تشكيل دولت در برابر خواسته هاي مختلف فراكسيون هاي مجلس همچنان متوقف باقي مانده است. وي با اعلام اين موضع عملا مسؤوليت حل معضل وزارت كشور را از دوش خود برداشته و به دوش ديگران انداخت.حال با توجه به وجود اين مشكلات، راه حل هايي در راستاي برون رفت از مشكل وزارت كشور مطرح شده است كه مهم ترين اين راه حل ها، اعطاي منصب وزارت كشور به نجيب ميقاتي يا ‘محمد صفدي’ وزير بازرگاني در مقابل اعطاي منصب وزارتخانه هاي خارجه و امور دارايي به ميشل عون است.اين راه حل به سرعت از طرف نجيب ميقاتي رد شد چون وي بيم دارد به علت از دست دادن يكي از مهم ترين دست آوردهاي طايفه سني، يعني وزارت امور دارايي از طرف حزب المستقبل مورد هجوم قرار بگيرد.البته در مقابل ‘حزب آزاد ملي’ به رياست ميشل عون هم تأخير در زمان اعلام تشكيل دولت جديد را مسئله اي عمدي و هدفدار از سوي ميشل سليمان و نجيب ميقاتي مي داند. اين مساله سووال هاي زيادي پيرامون هدف واقعي اين تأخير و رابطه آن با حضور ‘طه ميقاتي’ برادر نجيب ميقاتي در پاريس برانگيخته است.منابع نزديك به عون تأكيد مي كنند كه گره وزارت كشور، تنها گره فرا روي تشكيل دولت جديد نيست بلكه مسايل پيچيده ديگري در رابطه با 9 وزارتخانه ديگر وجود دارد از جمله اينكه نجيب ميقاتي مخالف اعطاي مناصب وزارت خانه هاي مخابرات و برق و انرژي به حزب آزاد ملي است. وي همچنين مخالف اعطاي پست وزارتي به ‘فيصل كرامي’ پسر ‘عمر كرامي’ نخست وزير اسبق لبنان است.اين منابع تصريح كردند كه ميشل عون هرگز مشاركت و مسؤوليت در دولتي را كه كليد قدرت و زمام امور آن در دست افراد ديگري باشد ، قبول نمي كند.منابع نزديك به ميقاتي نيز گفتند اگر مساله وزارت كشور حل شود، سه چهارم از مسير به سوي تشكيل دولت طي مي‌شود. طرح هاي نحوه توزيع پست هاي وزارتي در دولت آينده نيز در انتظار حل شدن مشكل وزارت كشور، آماده ارائه شدن هستند.روزنامه هاي لبنان از جمله روزنامه اللواء با مطرح كردن مساله مورد اختلاف در تشكيل دولت جديد نوشتند كه نجيب مبقاتي در مشورت هاي خود بر اساس دو اصل حركت خواهد كرد: عدم اعطاي وزارت كشور به ميشل عون و عدم عذرخواهي از تشكيل دولت.ميقاتي در چارچوب اين اصول حركت خواهد كرد و در خارج از اين چارچوب دولت را تشكيل نخواهد شد.روزنامه ‘الجمهوريه’ نيز درباره معضلات فرا روي تشكيل دولت جديد نوشت: نجيب ميقاتي به رغم وجود كليه معضلات از تشكيل دولت عذرخواهي نخواهد كرد و به تعميق و گسترش روابط با سوريه در راستاي تشكيل دولت ادامه مي دهد و در حمايت از موضع ميشل سليمان به تشكيل دولت بر طبق معيارها و شروط عون تن نمي دهد.روزنامه لبناني ‘النهار’ هم در مورد دور جديد مذاكرات ميقاتي بعد از پايان تعطيلات مسيحي نوشت: اين مذاكرات تاكنون نتايج ملموسي را احراز نكرده و مشكل وزارت كشور همچنان به عنوان مانع اصلي در روند تشكيل دولت باقي مانده است و تماس ها نيز ميان ‘رابيه’ (محل اقامت ميشل عون) و’ بعبدا’ (محل اقامت رييس جمهور) تاكنون بي نتيجه بوده است.اين روزنامه لبناني تأكيد كرد كه معاونان سياسي سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان و نبيه بري در ديدار خود با نجيب ميقاتي، وي را از موضع ميشل عون مبني بر عدم گذشت از وزارت كشور آگاه ساختند.روزنامه ‘المستقبل’ هم به نقل از منابع آگاه نوشت: ميشل سليمان رييس جمهور لبنان در انتظار نتايج دور جديد مشورت ها و مذاكرات نخست وزير كشور پيرامون تشكيل دولت است به ويژه كه وي اخير موضع خود را پيرامون مشكل وزارت كشور گفته است.منابع نزديك به ‘وليد جنبلاط’ رييس حزب سوساليست ترقي خواه دروزي لبنان نيز در راستاي فعال كردن روند تشكيل دولت جديد گفتند: با توجه به رويدادهاي جاري در سوريه و تأثيرات آن به صورت هاي مختلف بر لبنان وليد جنبلاط نسبت به تأخير دايمي در تشكيل دولت احساس خطر كرده و تلاش هايي را بدون ارائه طرح معيني جهت فعال كردن روند تشكيل دولت به كار بسته است.روزنامه ‘اللواء’ نيز با اشاره به ديدار اخير معاونان سياسي رييس مجلس لبنان و دبيركل حزب الله لبنان با ميشل عون نوشت: در اين ديدار بر ضرورت تشكيل دولت جديد با توجه به شرايط سخت و تنگ در لبنان و سوريه تأكيد شد.هرچند كه اخيرا اخباري مبني بر كوتاه آمدن ميشل سليمان در مقابل ميشل عون شنيده مي شود ولي عملي نشدن تمامي گمانه زني هاي صورت گرفته در 3 ماه اخير به حدي بوده كه تا محقق شدن اين گمانه زني ها بايد صبر كرد.