دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی «نه» اسد به تقاضای ضدایرانی اعراب و اروپا

روزنامه لبناني السفير نوشت: برخي مقامات دول عربي و اروپايي با سفر به سوريه خواستار جدايي دمشق از محور مقاومت شدند تا سوريه را در جنگ امريكايي خود عليه ايران در كنار خود ببينند اما اسد با رد اين خواسته ها آروزي آنها را عملي نساخت.    به گزارش ايرنا از بيروت، روزنامه السفير به نقل از شخصيت هاي لبناني نزديك به سوريه نوشت: سفر ‘عبد الله بن زايد’ وزير امور خارجه امارات متحده عربي به سوريه در چارچوب مأموريت مهم و مشخصي بوده كه ظاهر آن اعلام همبستگي كشورهاي حاشيه خليج فارس با نظام سوريه بود ولي مضمون واقعي اين سفر حاكي از انجام معامله اي بود كه به وضع داخلي سوريه با وضع داخلي بحرين مرتبط است.اين روزنامه لبناني تـأكيد كرد: در اين معامله اعراب سعي مي كنند سوريه را به اتخاذ موضع صريح عليه ايران و محكوم كردن آنچه آنها دخالت ايران در بحرين قلمداد مي كنند، وادارند.روزنامه السفير نوشت: اعراب همچنين از سوريه مي خواهند كه از بيانيه اخير شوراي همكاري كشورهاي حاشيه خليج فارس حمايت كند ولي رييس جمهوري سوريه در جواب آنها گفته كه سوريه در اين باره به وظيفه خود عمل كرده و ايران نيز تنها بيانيه اي مبني بر توجه دولت بحرين به درخواست هاي معارضان بحريني صادر كرده و دخالتي در امور بحرين ندارد.روزنامه السفير نوشت: فشارهاي زياد آمريكا و كشورهاي اروپايي بر سوريه بخاطر موضع اين كشور در منطقه، از سال 2004 ميلادي آغاز شده و بيشتر به منظور دور نگه داشتن سوريه از ايران و ديگر جبهه هاي مقاومت در لبنان، فلسطين و عراق است.روزنامه الاخبار هم در تحليلي نوشت: هدف واقعي سفر اخير هيأت عربي – اروپايي به سوريه دور كردن اين كشور از ايران است. هيأت عربي كشورهاي قطر، امارات متحده عربي و نيز برخي مسؤولان اروپايي طي سفر به سوريه با مقامات سوري و بويژه ‘بشار اسد’ رييس جمهوري سوريه ديدار و پيرامون آخرين تحولات در منطقه و سوريه بحث و گفتگو كردند.روزنامه الاخبار ادامه داد: اين هيأتهاي عربي – اروپايي طي ديدار خود با رييس جمهوري سوريه و برخي از مسؤولان سوري، توصيه هايي را براي بهبودي وضع در سوريه به مسؤولان آن ارائه كردند.اين روزنامه افزود: از جمله اين توصيه ها اين بوده كه سوريه بايد براي مساله بروز تحولات در كشورهاي عربي اهميت قايل شود، بويژه كه تحولات جاري در منطقه و بخصوص سير تحولات در مصر نشان داده كه موضوع ‘محور عربي’ كه مانع دخالت ديگران در امور داخلي اعراب مي شود بار ديگر مورد توجه و اهميت اعراب قرار گرفته است.روزنامه الاخبار تاكيد كرد: بنا به درخواست آنها سوريه بايد در رابطه با موضوع نزديكي و ارتباط خود با ايران و جنبش هاي مقاوم در لبنان، فلسطين تجديد نظر كند و مسير جديدي را به سوي استراتژي نوين عربي براي خود ترسيم كند.آنها گفته اند كه در صورت موافقت سوريه با توصيه هاي هيأت مذكور، امكان ايجاد بهترين روابط با كشورهاي بزرگ عربي و ديگر كشورهاي خارجي براي سوريه فراهم خواهد شد و سيل كمك هاي كشورهاي نفت خيز منطقه نيز به منظور حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي به سوي اين كشور جاري مي شود و بدين ترتيب زمينه براي اجراي روند اصلاحات و طرح برنامه هاي توسعه و عمراني فراهم مي شود و نيز ميزان تحركات اعتراض آميز مردم تا حدودي زيادي كاهش مي يابد.پاسخ مسؤولان سوري و بشار اسد رييس جمهور اين كشور در برابر ارائه اين توصيه ها اين بوده كه سوريه ميان تظاهرات متعلق به شهروندان سوري معترض و نيز ميان تحركات خرابكارانه عده اي كه به جريان هاي سلفي تعلق دارند و تحت حمايت هاي مالي و لجستيكي كشورهاي عربي قرار گرفته اند، تفاوت قايل است و عده اي با سوء استفاده از تحركات و اعتراضات محق مردم، براي تحقق اهداف خود كه هيچ گونه رابطه اي با خواسته هاي مردم ندارد، سعي در برهم زدن امنيت در سوريه دارند.روزنامه الاخبار نوشت: هيأت عربي- اروپايي حاضر در سوريه در واقع سعي داشتند نوعي معامله را با سوريه ترتيب دهند و در صورتي كه سوريه اين معامله را قبول نكند، گفته اند كه اسد در معرض موج تبليغات وسيع رسانه اي و سياسي به منظور بزرگ نمايي موج ناآرامي هاي سوريه در سطح جهان و نيز به كار گرفتن گروههاي سلفي براي تحقق اهدف مختلف در سوريه قرار مي گيرد.