دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی هشدار توکلی نسبت به تورم فزاینده

درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه​ها در سال 90، به موضوعی بحث برانگیز در جلسه امروز مجلس بدل شد.
به گزارش خبرآنلاین، عمده نمایندگان بر این باور بودند که دولت بر مبنای افزایش قیمت​های موجود حداکثر تا 30 میلیارد تومان می تواند از این محل درآمد داشته باشد و افزایش آن تا 62 هزار میلیارد تومان، به منزله افزایش دوبرابری قیمت​های موجود است که فشار تورمی زیادی دارد.
احمد توکلی نماینده تهران از مخالفان این بند از بودجه بود که با اشاره به اینکه رئیس​جمهور در هشت مورد قانون هدفمند کردن یارانه​ها را رعایت نکرده است، گفت: افزایش قیمت​ها بیش از شیب مصوب مجلس و عدم توجه به بخش صنعت و تولید و کشاورزی، بخشی از رویکرد غیرقانونی دولت است. اما رئیس​ جمهور حتی در دیدار با نمایندگان خواستار افزایش دوباره قیمت​ها برای ارائه یارانه نقدی بیشتر به مردم شد که جای تعجب دارد.
رئیس مرکز پژوهش ها ادامه داد: دولت همه پول درآمد از آزاد سازی یارانه​ها را به خانوارها داد و کمتر از یک هشتم سهم تولید را پرداخت کرد که سبب رکود تولید شده است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم سه​ماهه آخر سال 89 به 3.4 درصد رسیده که بیش از دو برابر سال​های گذشته است، ادامه داد: من هشدار می​دهم. اگرچه دولت نظرات کارشناسی ما را استهزا می کند ولی من برای نظرات کارشناسیم، سوگند نمی خورم. تنها اعلام خطر کرده و هشدار می​دهم که مردم تحمل این سطح از گرانی را طی دو سال ندارند.
توکلی با بیان اینکه اگر این قانون شتابزده اجرا شود ناگزیر از عقب نشینی خواهیم بود، خواستار توجه با به تحمل گرانی از سوی مردم شد و افزود: تعجب می کنم که کمیسیون تلفیق چگونه با درخواست دولت برای افزایش سقف درآمدی دولت از محل هدفمند کردن یارانه​ها موافقت کرده و از 30 هزار میلیارد درآمد محتمل، آن را به 62 هزار میلیارد تومان افزایش داده است؟