دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ورشكستگي تامين اجتماعي صحت ندارد

مديرعامل صندوق تامين اجتماعي درباره اظهارات برخي از نمايندگان مجلس مبني بر در آستانه ورشكستگي قرارگرفتن اين صندوق، گفت: اين موضوع صحت ندارد و صندوق در وضعيت مناسبي به سر مي‌برد.رحمت‌الله حافظي، با بيان اينكه طي نيمه دوم سال گذشته افزايش درآمدهاي وصولي صندوق به قدري بود كه بودجه پيش‌بيني‌شده از سوي هيات امناي صندوق تامين اجتماعي به طور كامل محقق شد، افزود: اين روند وضعيت درآمد و هزينه صندوق تامين اجتماعي را بسيار بهبود بخشيده است.به گفته مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، ميانگين درآمدهاي وصولي صندوق تامين اجتماعي طي شش‌ماهه‌ نخست سال 89 بالغ بر 950 ميليارد تومان در ماه بوده است.حافظي با اشاره به اينكه برنامه‌ريزي صندوق براي وصول درآمد به گونه‌اي شكل گرفت كه در نيمه دوم سال گذشته شاهد تحولي در درآمدهاي وصولي بوديم، يادآور شد: در آبان‌ماه سال گذشته، حجم درآمدهاي صندوق تامين اجتماعي به يك‌هزار و 109 ميليارد تومان رسيد.وي ادامه داد: در آذرماه سال گذشته ميزان اين درآمدها يك‌ هزار و120 ميليارد تومان بود و در دي‌ماه به بيش از يك‌ هزار و 229 ميليارد تومان رسيد.به گفته مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، حجم درآمدهاي وصولي اين صندوق در اسفند سال گذشته از مرز يك‌هزار و400 ميليارد تومان نيز گذشت و اين روند موجب شد كه 100 درصد بودجه پيش‌بيني‌شده از سوي هيات امناي صندوق محقق شود.وي درباره ديون دولت به تامين اجتماعي نيز گفت: با قيمت‌گذاري سه‌ نوبت سهامي كه دولت تاكنون در اختيار اين صندوق گذاشته است، بخش عمده اين ديون تسويه خواهد شد.