دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی پیش‌بینی‌ یک‌نماینده‌ از عملکرد‌ دولت‌ در‌ برنامه‌‌پنجم

نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه به شدت انتقاد کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به زودی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد دولت نهم در برنامه چهارم توسعه را در دستور کار خود قرار می دهد.به گزارش مهر، انوشیروان محسنی بندپی افزود: متاسفانه دولت نسبت به انجام اهداف برنامه چهارم توسعه هیچ تعهدی از خود بروز نداده است.وی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند پیش بینی می شود دولت در اجرای اهداف برنامه پنجم نیز دچار لغزشهایی شود. نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مصوبات سفرهای استانی دولت در قالب اهداف و سیاستهای برنامه چهارم توسعه گنجانده نشده است تصریح کرد: این موضوعات در قالب موارد و طرحهایی در جلسات شورای برنامه ریزی و کارگروه اشتغال بیان و تصویب می شد. محسنی بندپی با بیان اینکه عملکرد وزارت بهداشت و درمان در سالهای پایانی برنامه چهارم نسبت به سالهای آغازین دولت نهم بهتر بوده است افزود: وزارت بهداشت در ایجاد اورژانسهای پیش بیمارستانی و افزایش ساخت و سازهای درمانی و پوشش بیمارستانی طی سالهای اخیر توفیقاتی داشته است. قضیه بیمارستان امام خمینی مشکوک استوی با اعلام این مهم که وزیر بهداشت و درمان فعلی فردی موفق و پیگیر موضوعات اجتماعی و بهداشتی روز است اظهار داشت: خانم دستجردی ضمن اینکه همراه و در تعامل با نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است در مورد موضوعات روز جامعه به خوبی وارد عمل می شود. این نماینده مجلس در مورد اتفاقات اخیر صورت گرفته در بیمارستان امام خمینی تهران اظهار داشت: این مرکز درمانی روزانه پذیرای هزاران بیمار از اقصی نقاط کشور بوده که بنابراین به نظر نمی رسد این نوع برخوردها از سوی پرسنل بیمارستان و وزارت بهداشت باشد. وی با بیان اینکه برای رفع معضلات و آسیبهای حوزه بهداشت و درمان جامعه باید پرداختهای مردمی در سرانه درمانی را به حداقل برسانیم اظهار داشت: این اقدام  حالت مشکوکی داشته و موجبات تکدر خاطر مسئولان و پزشکان بیمارستان امام خمینی را فراهم آورده است.