دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی کمبود شدید پرستار ICU در بیمارستانها

رئیس ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه گفت: با وجود آنکه در 10 سال گذشته در بیهوشی و ICU پیشرفتهای قابل توجهی داشته ایم اما هنوز با کمبود شدید پرستار در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها مواجه هستیم.به گزارش مهر دکتر محمدمهدی قیامت در حاشیه برگزاری این کنگره در پژوهشگاه نیرو افزود: پرستاری بخش ICU ، پرستاری و مراقبت مستمر و لحظه به لحظه ای است که شاید کمتر پرستاری توان ارائه این نوع از مراقبت را داشته باشد.وی جایگاه پرستاران ICU را بسیار ویژه و خاص برشمرد و افزود: پرستاران این بخش باید به لحاظ صعوبت کار، کیفیت مناسب ارائه کار و توانمندی انجام آن از عهده وظایف محوله برآیند.رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران از استقبال پرستاران برای شرکت در 14کارگاه طراحی شده در این کنگره با هدف ارتقای مهارتهای بالینی پرستاران در بخش ICU خبر داد و گفت: هم اکنون برای تربیت پرستاران بخش ICU دوره های ویژه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بیهوشی و ICU راه اندازی شده است این در حالی است که 57 پزشک فلوشیپ مراقبت ویژه هم در کشور تربیت شده اند.وی با بیان اینکه در دوره های ویژه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری ICU مباحث تئوری آموزش داده می شود، یادآور شد: مباحث عملی نیز در کارگاهها به تمرین گذاشته می شود.ششمین کنگره بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران که از هفتم اردیبهشت ماه جاری در پژوهشگاه نیرو در حال برگزاری است، امروز جمعه به پایان می رسد.