دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی برداشت بنزین از چاه آب!

نشت هزاران لیتر بنزین از یکی از جایگاه های سوخت در منطقه چینی جان شهرستان رودسر خسارات زیادی به مردم منطقه و محیط زیست وارد کرد .به گزارش واحد مرکزی خبر ، هزاران لیتر بنزین از این جایگاه به سوی چاه های آب خانه های مجاور سرازیر و بـاعث آلودگی آب منطقه شد، به طوری که مردم منطقه به جای آب ، بنزین از چاههای خود برداشت می کنند .رئیسی مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر گفت : دست کم 3 میلیارد ریال خسارات به محیط زیست منطقه وارد شده است .