دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تصويب بودجه 60 ميلياردي فدراسيون واليبال

به گزارش فارس ، صبح امروز در جلسه‌اي در سازمان تربيت بدني كه با حضور علي سعيدلو رئيس سازمان تربيت بدني، دكتر سجادي معاون سازمان، مرضيه اكبر آبادي نايب رئيس بانوان سازمان، محمد رضا داورزني رئيس فدراسيون واليبال، ليلا محمديان و ماريا عبدالهي نايب رئيس و خزانه دار فدراسيون واليبال و جمعي از كارشناسان سازمان برگزار شد ضمن ارزيابي و تاييد عملكرد فدراسيون واليبال در سال 89 برنامه‌هاي اين فدراسيون در سال 90 مورد بررسي قرار گرفت و بودجه 60 ميليارد ريالي واليبالي‌ها تاييد و تصويب شد.در اين جلسه كه از ساعت 10 آغاز شد محمدرضا داورزني به تشريح كامل عملكرد واليبال ايران در سال گذشته پرداخت و سپس برنامه‌هاي اين فدراسيون را ارائه كرد.