دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی توتي به سران باشگاه رم هشدار داد

فرانچسكو توتي به سران تيم توصيه كرد تا توجه و تمركز بيشتري روي باشگاه داشته باشند كه اين تيم بتواند پيشرفت كرده و با تيم‌هاي مطرح در به دست آوردن قهرماني‌هاي مختلف رقابت كند.به گزارش فارس و به نقل از كوريره دلو اسپورت،  توتي در اين خصوص گفت: چيزي به پايان فصل نمانده است. تصور نمي‌كنم طي سال‌هاي اخير چنين وضعيتي را تجربه كرده باشيم. بايد بهتر از اينها ظاهر شويم تا در پايان فصل حداقل بتوانيم راهي ديدارهاي اروپايي فصل بعد شويم.در حال حاضر تنها بايد روي بازي‌هاي باقيمانده تمركز كنيم. از مديران و روساي جديد مي‌خواهم سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري در تيم داشته باشند تا برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي باشگاه و جوانان به سرعت پيش رفته و به نتيجه برسد.توتي ادامه داد: در اين فصل تنها تيم ميلان است كه نتيجه‌هاي خوبي مي‌گيرد و در يك قدمي فتح اسكودتو قرار دارد. ما نيز بايد تلاش كنيم تا اعتبار فوتبال ايتاليا در اروپا را بازيابيم. تيم ما سال‌ها است كه در اروپا موفقيت چنداني به دست نياورده است. بايد بتوانيم از شرايط فعلي فراتر رويم و دوباره به روزهاي خوبمان در سري A و اروپا بازگرديم. از سران تيم انتظار دارم كه با برنامه‌ريزي دقيق و بازسازي پايه‌هاي باشگاه، براي پيشرفت رم قدم بردارند.