دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی خصوصی‌سازی‌رابطه‌ای‌بیکاری‌کارگران‌را‌دامن‌می‌زند

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای گفت: اگر کارخانه‌ها و صنایع مشمول اصل 44 قانون اساسی به اهالی صنعت و اقتصاد واگذار شود هیچ گاه با مشکلاتی مانند اخراج کارگران مواجه نمی شویم.
به گزارش خانه ملت، “محمدرضا خباز” اظهار داشت: اگر آسیب شناسی دقیقی در خصوص اخراج کارگران کارخانه های مشمول اصل 44 قانون اساسی صورت نگیرد، در آینده مشکلات و تبعات زیادی در بخش اجتماعی به وجود می آید.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر تحت  نام دولت بسیاری از کارخانه ها و صنایع کشور با رابطه های  خاص،  به افرادی  انگشت شمار که هیچ سررشته ای از کارخانه داری ندارند واگذار شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین واگذاری‌های رابطه ای در راستای اصل 44 قانون اساسی به واقع  حراج سرمایه های ملی است ، به نحوی که حاصل چنین اقداماتی تعدیل نیرو، سپس فروش ابزارکارخانه وبیکاری کارگران خواهد بود.
خباز تصریح کرد: اگر واگذاری هایی در راستای اصل 44 قانون اساسی صورت می گیرد، هدف چابک شدن اقتصاد است، نه اخراج کارگران که حاصلش التهاب آفرینی در جامعه است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: وزارت اموراقتصادی و دارایی به خصوص سازمان خصوصی سازی ، صنایع و معادن و اداره کار و اموراجتماعی باید به گونه ای نظارت کنند که اجازه ندهند افراد سودجو موجب بیکارشدن کارگران شوند.