دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نيمي از مردان روز ازدواج خود را فراموش مي‌كنند

يكي از محققان دپارتمان امور خانواده در لندن اعلام كرد: نيمي از مردان روز ازدواج خود را فراموش مي‌كنند.به گزارش ايسنا، «شيلا ويل» در ادامه به رسانه‌هاي رسمي انگلستان گفت: تحقيقات صورت گرفته نشان داده كه نيمي از مردان اصلا روز ازدواج خود يا تاريخي را كه با همسر خود آشنا شدند را به ياد ندارند. همچنين يك چهارم آنان هم در صورت يادآوري اين تاريخ، دسته گل را از دست‌فروشان خريداري مي‌كنند.وي در ادامه به روزنامه ديلي‌ميل خاطرنشا كرد: مردان زير 25 سال اغلب زمان ازدواج خود را فراموش مي‌كنند، در حالي كه 62 درصد از 2 هزار مردي كه از آنان تحقيق به عمل آمده است، قادر نيستند زمان ازدواج يا آشنايي خود را به ياد آورند. 55 درصد نيز اصلا زمان آشنايي را به خاطر ندارند.به گزارش ايسنا، براساس اين تحقيق 63 درصد زنان كاملا زمان، تاريخ و حتي محلي را كه با شوهر خود آشنا شده‌اند را به ياد دارند و تنها سه درصد از زنان ممكن است، اين تاريخ را فراموش كنند.در عين حال يك دهم مردان زير 25 سال براي بزرگداشت سالگرد ازدواج خود براي همسرانشان هديه مي‌خرند.