دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی وزير علوم: شاخص‌هاي غربي را نمي‌پذيريم

دانشجو با بيان اينكه شاخص‌هاي غربي را در دانشگاه‌ها نمي‌پذيريم، خاطرنشان كرد: كشورهاي غربي قصد دارند آرمان قلابي براي ما ديكته كنند اما مي‌توانيم شاخص‌ها را بر اساس آموزه‌هاي ديني خود تعيين كنيم.به گزارش خبرگزاري فارس، كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در كنگره بزرگ سرداران و 14 هزار و شصت شهيد استان فارس كه در دانشگاه شيراز برگزار شد با اشاره به اينكه راه شهدا، راه ولايت است و شهدا به ما درس ولايتمداري دادند گفت: برخي‌ها قصد داشتند در زماني خاص شهادت را امري دفعي نشان دهند يعني امري كه با قوه عقلا سركار و ندارد و يك هيجان است.دانشجو با طرح اين سؤال كه آيا واقعاً شهادت يك اتفاق و يا يك انتخاب است؟ خاطرنشان كرد: انتخاب با شناخت صورت مي‌گيرد اما اتفاق معمولاً بر اساس جهل و يا غفلت است.وزير علوم در ادامه تصريح كرد: كساني كه شهادت را امري دفعي و اتفاقي عنوان مي‌كنند بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا واقعه عاشورا نيز يك اتفاق بوده يا يك انتخاب؟وي با بيان اينكه شهادت جهان بيني عاشورا است، اظهار داشت: شهادت نتيجه بلافصل شناخت است و تا تصوير و شناختي از حق در ذهن نباشد و مصداقي از باطل وجود نداشته باشد مبارزه با باطل معنا پيدا نمي‌كند.دانشجو تاكيد كرد: شهيد جان خود را با شناخت كامل از حق و باطل در مسير برپايي ارزش‌هاي الهي، نهضت انبيا و برپايي حكومت حضرت مهدي (عج) نثار مي‌كند.وزير علوم با تاكيد بر اينكه شهيد كتبيه نيست كه به تاريخ سپرده شود و قصه نيست كه فقط در كتاب‌ها مندرج شود، اظهار داشت: متاسفانه تا صحبت از اين مي‌كنيم كه بايد ظاهر و باطن دانشگاه‌ها در مسير انتظار حركت كنند، برخي‌ها تصور مي‌كنند كه مي‌خواهيم در دانشگاه‌ها ديوار بكشيم.وي افزود: آيا تحول اساسي كه در دانشگاه‌هاي كشورمان بايد ايجاد شود عملي شده است؟ ما هم جهاني شدن را قبول داريم اما اين جهاني شدن را با شاخص‌هاي كشورهاي غربي نمي‌پذيريم.وزير علوم با بيان اينكه ما شاخص‌هاي كشورهاي غربي را در دانشگاه‌هاي خود قبول نداريم، خاطرنشان كرد: غرب قصد دارد آرمان قلابي براي ما ديكته كند و آيا ما بايد آرمان‌هاي ديكته شده آنان را بپذيريم؟دانشجو در ادامه تصريح كرد: ما مي‌توانيم شاخص‌ها را بر اساس آموز‌ه‌هاي ديني خود تعيين كنيم و سپس دانشگاه‌هاي كشور را رتبه بندي كنيم.وي با بيان اينكه پيام شهدا برخاستن و حركت كردن است، بيان داشت: در خود ماندن و واماندگي يك نوع اخلاق مردابي است.دانشجو با اشاره به اينكه شهادت پايان راه نيست و ابتداي آشنايي و رسالت است، تاكيد كرد: شهادت مرگ نيست بلكه بي مرگي است. شهادت انشاي عاشورا و انتشار كربلا است. شهيد مظهر عشق و مبارزه با بي‌عدالتي است.