دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

رئیس جمهوری سوریه با صدور فرمان عفو عمومی، همه زندانیان سیاسی این کشور از جمله هواداران گروه اخوان المسلمین را آزاد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر از دمشق، آمار زندانیان سیاسی در سوریه دستکم یک هزار و پانصد نفر برآورده می شود که بخش اعظم آنها وابسته به گروه اخوان المسلمین هستند.همچنین براساس این فرمان، همه کسانی که در جریان آشوبها و ناآرامیهای اخیر سوریه بازدشت شدند، آزاد خواهند شد.در فرمان عفو عمومی ریاست جمهوری سوریه آمده است، همه کسانی که تا تاریخ 31 مه (10 خرداد) مرتکب جرم شدند، آزاد خواهند شد.همچنین زندانیان جنائی هم در صورت نبود شاکی، نیمی از مدت محکومیتشان بخشیده خواهد شد.براساس بند یک این فرمان، محکومیت محکومان به اعدام ، به حبس ابد به همراه اعمال شاقه کاهش خواهد یافت و همچنین محکومان جنائی بالای 70 سال بخشیده خواهند شد.این فرمان عفو عمومی شامل بخشی از جرایم افراد نظامی هم می شود.تیسیر قلا عواد وزیر دادگستری سوریه در اظهاراتی خاطرنشان کرد ، فرمان عفو عمومی ریاست جمهوری سوریه که شامل همه زندانیان سیاسی شده، اقدامی برای تحکیم وحدت ملی است.