دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی طغيان قورباغه ها در بجنورد فروكش كرد

با گذشت سه روز از طغيان قورباغه ها در بجنورد و هجوم آنها به روستاي ‘ملكش’ در حاشيه جنوبي مركز استان خراسان شمالي، بتدريج با افزايش دماي هوا اين حيوانات از اين روستا به باغها، مزارع و آبهاي اطراف اين منطقه بازگشتند.به گزارش ايرنا از اوايل هفته جاري شمار زيادي از قورباغه ها به دليل آنچه كه كارشناسان افزايش رطوبت هوا عنوان كردند، از محل هاي خود خارج شده و با نفوذ به روستاي ملكش، به جست و خيز در خانه هاي اهالي اين روستا پرداختند.اكنون پس از چند روز بر اساس گزارشهاي مردمي شمار اين قورباغه ها بشدت كاهش يافته و گويا براي فرار از گرما، مجددا به محل هاي خود در باغها و مزارع و حاشيه كانالهاي آب بازگشته اند.معاون فرماندار بجنورد با تاييد اين مطلب گفت: تعداد قورباغه هايي كه به روستاي ملكش بجنورد هجوم آورده بودند، كاهش يافته است.’ابوالفضل ياوري’ به خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: بررسي هاي كارشناسان نشان داد كه شرايط باراني موجب تكثير بيش از حد اين حيوان شده و فراواني جمعيت آنها را به روستاي ملكش كه حاشيه مزارع كشاورزي قرار داشت كشانده بود.وي تاكيد كرد: قورباغه ها هيچگونه ضرري براي ساكنان منطقه ندارند و همان گونه كه پيش بيني شده بود با گرم شدن تدريجي هوا به زيستگاه اصلي خود و زمينهاي نمناك اطراف روستا كوچ كردند.روستاي ملكش با 650 خانوار جمعيت در دو كيلومتري جنوب شهر بجنورد قرار دارد.