دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مواد راديواكتيو در سيگارهاي قاچاق

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: سيگارهاي قاچاق موجود در بازارهاي داخلي داراي مواد راديو اكتيو هستند.به گزارش فارس، مرضيه وحيد دستجردي امروز در حاشيه همايش روز جهاني بدون دخانيات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سيگارهاي قاچاق موجود در بازارهاي داخلي داراي مواد راديو اكتيو هستند و چون داراي برچسب هشدار دهنده نيستند، مردم متوجه آن نمي‌شوند.وي گفت: 10 ميليون نفر سيگاري در كشور داريم كه يك‌هزار و 700 ميليارد تومان هزينه خريد‌ سيگار آنها مي‌شود و با احتساب هزينه‌هاي درماني و عوارض ديگر از لحاظ اقتصادي اين هزينه 3 برابر مي‌شود.وحيد دستجردي با اشاره به قانون جامع كنترل دخانيات افزود: در ابتداي تصويب اين قانون تكليف دستگاه‌ها مشخص شده بود اما آنها متوجه نقش‌هاي خود نبودند و وزارت بهداشت با تشكيل كارگروه‌هايي براي تعيين تكليف وظايف دستگاه‌ها، اقدامات جدي انجام داد.وزير بهداشت با ابراز رضايت از گام‌هاي برداشته ‌شده براي اجراي اين قانون، افزود: عزم جدي در اين راه وجود دارد اما بايد در سال جهاد اقتصادي اقداماتي انجام دهيم تا مردم عوارض دخانيات بر سلامت و اقتصاد را پيش از پيش جدي بگيرند.وي درباره آمار افراد استفاده كننده از مواد دخاني بيان كرد: 12.2درصد از مردم مواد دخاني مصرف مي‌كنند كه از اين تعداد 23 درصد مرد و 1.7درصد زن هستند؛ بررسي‌ها نشان داده كه 85 تا 90 درصد از سرطان‌هاي ريه، 25 درصد از بيماري‌هاي قلبي و عروقي و 18 تا 20 سرطان ديگر از صدمات و عوارض دخانيات است.وحيد دستجردي با اعلام هشدار درباره روند رو به رشد گرايش زنان به سيگار گفت: نامگذاري سيگارهايي با عنوان «سيگار لايت» يك تقلب بزرگ و آشكار است. همه سيگارها نيكوتين، مواد سمي دارند؛ عوارض مصرف سيگار در زنان باردار نيز باعث انتقال به جنين و عوارضي براي نوزاد در آينده مي‌شود.