دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی احمدی نژاد: نقاط مشترك زیادی با مصر داریم

رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه ملت هاي ايران و مصر بدنبال عزت و سرافرازي هستند و با هر نوع تحقير و ذلت مخالفند، گفت: ما بايد كاري كنيم كه ايران و مصر دو كشور پيشرفته و عزتمند و قوي و ضد استكباري و ضد صهيونيستي باشند.به گزارش ايرنا، محمود احمدي‌نژاد روز چهارشنبه در ديدار با هيات مصري و در پاسخ به دعوت آنها از وي براي سفر به آن كشور گفت: به محض اينكه دعوتي از ناحيه مسوولان مصر دريافت كنم، بلافاصله با افتخار به مصر سفر خواهم كرد.احمدي نژاد ضمن تقدير و تشكر از دعوت مشتاقانه هيات مصري از وي براي سفر به آن كشور تاكيد كرد: سفر به مصر جزو آرزوهاي من است.وي با تاكيد بر وحدت ميان دو ملت بزرگ ايران و مصر اظهار داشت: هم ملت ايران و هم ملت مصر در آستانه يك تحول بزرگ هستند و ما در نقطه آغاز اين حركت قرار داريم.احمدي نژاد گفت: ما ماموريت تاريخي و جهاني مشترك داريم كه اين ماموريت همان نجات بشريت از ظلم استكبار است.** آماده ارايه تجربيات ايران به مصر هستيمرييس جمهوري در ادامه سخنان خود اظهار داشت: با كمال افتخار آماده ايم همه تجربيات را با افتخار و به عنوان يك وظيفه در اختيار برادران مصري قرار دهيم.احمدي نژاد با تاكيد به اينكه عزت و پيشرفت مصر، عزت و پيشرفت ايران است، گفت: ما در طول 32 سال گذشته در عرصه هاي مختلف هسته اي، هوافضا، بيوتكنولوژي، صنعت و كشاورزي پيشرفت هاي بزرگي كسب كرده ايم و آماده ايم همه اين پيشرفت ها و تجارب را در اختيار ملت مصر قرار دهيم.احمدي نژاد همچنين با اعلام آمادگي ايران براي سرمايه گذاري در مصر گفت: اگر زمينه سرمايه گذاري در آنجا باشد با كمال افتخار حاضر به سرمايه گذاري در مصر هستيم و اين وظيفه ماست.رييس جمهوري در ادامه تاكيد كرد:البته دشمنان نمي‌خواهند ارتباط ايران و مصر برقرار شود چرا كه اين ارتباط قدرتي را به وجود خواهد آورد كه تمام صهيونيست ها را مجبور به ترك منطقه خواهد كرد بدون اين كه نيازي به جنگ باشد.احمدي نژاد با بيان اين كه قبلا نيز اعلام كرده است كه اگر دولت مصر آمادگي داشته باشد، ايران حاضر است در مدت يك روز سفارت خود را در قاهره داير كند، گفت: اگر ما با هم باشيم هيچ نيازي به كمك هاي تبليغاتي قدرت هاي بزرگ نداريم و مي‌توانيم بدون اين كه نيات استعماري در كار باشد، نيازهاي يكديگر را برطرف كنيم.** نقاط مشترك فراواني ميان دو ملت مصر و ايراناحمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه نقاط مشترك فراواني ميان دو ملت مصر و ايران وجود دارد گفت: هر دو ملت موحد و به دنبال عدالت و آزادي و عزت و سرافرازي هستند و با هر نوع تحقير و ذلت مخالفند.وي افزود: تاريخ هر دو ملت مصر و ايران نشان داده اند كه كانون جوشش علم و تمدن و فرهنگ بوده اند زيرا در زماني كه ديگران در عقب ماندگي جهل مي‌سوختند، مصر و ايران كانون فكر، علم و فناوري بود.رييس جمهوري اسلامي ايران نگاه هر دو ملت را به مناسبات جهاني نگاهي انساني توصيف كرد و گفت: دو ملت ايران و مصر هيچ گاه در طول تاريخ در صدد تضييع حقوق ديگران نبوده اند و هميشه عزت و آزادي و عدالت و پيشرفت را براي همه ملت ها خواسته اند.احمدي نژاد گفت:امروز هر دو ملت زنده و بيدار هستند و هر دو وضعيت موجود جهان را در شان انسان ها نمي‌دانند.رييس جمهوري با تاكيد بر اين كه هر دو ملت ايران و مصر ظلم ستيز هستند، گفت:ايران و مصر يك نقطه مشترك ديگر هم دارند و آن دشمن مشترك است.وي افزود: نظام سلطه به سردمدارري آمريكا و رژيم صهيونيستي دشمن مشترك نه تنها مصر و ايران، بلكه همه ملت هاي منطقه هستند.احمدي نژاد در ادامه گفت: دولت هاي استعماري و سرمايه داري امروز همان برده داران و مستكبران ديروز هستند كه در شرايط حاضر با نقاب دموكراسي و دفاع از حقوق بشر به صحنه آمده اند وگرنه آنها از مدت ها پيش به دنبال سلطه بر منطقه بوده اند.احمدي نژاد در ادامه سخنان خود به مساله اشغال سرزمين هاي فلسطيني به دست نظاميان رژيم صهيونيستي اشاره كرد و گفت: صهيونيست ها نماينده همه استعمارگران و برده داران در منطقه ما هستند و آمده اند كه زمينه را براي غارتگري مستكبران بزرگ و عقب ماندگي ما فراهم كنند.رييس جمهوري در ادامه اظهار داشت: امروز حتي خوش خيال ترين عناصر سياسي در منطقه ما به اين باور رسيده اند كه دشمنان اصلي ما سردمداران آمريكا و رژيم صهيونيستي هستند. وي افزود: اين عناصر كه امروز در فلسطين اشغالي به اصطلاح دولت تشكيل داده اند عروسك هايي هستند كه در جلوي صحنه نقش آفريني مي‌كنند و اصل سياست و اصل صحنه در اختيار آمريكايي هاست.احمدي نژاد با تاكيد بر ضرورت اتحاد كشورهاي منطقه گفت:اگر امكانات كشورهاي منطقه با هم متحد شود، هيچ چيز كم نخواهيم داشت.رييس جمهور با تاكيد به اينكه مركز اصلي انرژي عالم در منطقه ما قرار دارد، گفت: مركز فرهنگ و تمدن اينجاست و عشق و برادري ريشه اي عميق در منطقه ما دارد ضمن اين كه بهترين استعدادهاي انساني را ما در منطقه خود در اختيار داريم.احمدي نژاد وضعيت امروز جهان را مولود سلطه سلطه گران دانست و گفت: آقاي بوش آمد كه رژيم صهيونيستي را نجات دهد و امروز همه مي‌ دانند كه رژيم صهيونيستي فاقد هر نوع مشروعيت است و منفورترين رژيم دنياست. بنابراين رييس جمهوري سابق آمريكا در انجام اين ماموريت با شكست مواجه شد.وي افزود: همانگونه كه ماجراي مشكوكي مانند هولوكاست موجب تشكيل رژيم صهيونيستي شد، حادثه مشكوك و ساختگي ديگري به نام 11 سپتامبر بهانه حمله به برخي كشورهاي منطقه ما شد و امروز دشمنان ما همان دشمنان ديروز هستند با اين تفاوت كه نقاب ها را عوض كرده اند و با شعار دموكراسي و حقوق بشر آمده اند اما هدف اصلي آنها همان هدف سابق يعني نجات رژيم صهيونيستي و نجات اقتصاد به شدت متكي بر چپاول آمريكاست.احمدي نژاد گفت: من اعتقاد ندارم كه آباداني موجود امروز در آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي، صرفا حاصل تلاش مردم اين كشورها باشد، البته مردم آن كشورها تلاش مي‌كنند اما اين فاصله ناشي از تلاش آنها نيست بلكه ناشي از چپاول ملت هاي ديگر است.رييس جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر ضرورت هوشياري و بيداري بيش از پيش ملت هاي منطقه در برابر توطئه دشمنان، خطاب به ملت كشورهايي كه به تازگي در برابر رژيم هاي ديكتاتوري انقلاب كرده اند، گفت: امروز كه مي‌خواهيم دشمنان و عوامل دست نشانده آنها را از منطقه بيرون كنيم، بايد بسيار مراقب باشيم كه دشمن از در رانده، از پنجره وارد نشود.احمدي نژاد بار ديگر با تاكيد بر ضرورت بيرون راندن رژيم صهيونيستي از مناطق فلسطيني گفت: اين رژيم يك غده سرطاني است و حتي اگر ذره اي از آن در خاك فلسطين باقي بماند دوباره تكثير خواهد شد.رييس جمهور در ادامه تاكيد كرد: تقريبا يقين دارم كه دعواي شيعه و سني در منطقه ما ريشه در توطئه دشمنان ما دارد. همه ما يك هدف و يك خدا داريم و همه ما صلح و عزت و پيشرفت مي‌خواهيم.