دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بارش برف ارتفاعات كلاردشت را سفيد كرد

جمهوري اسلامي: با تغيير ناگهاني هوا، رگبار و رعدوبرق، بارش برف، در دهمين روز از ماه خرداد ارتفاعات كلاردشت را براي دهمين بار از فصل بهار سفيد كرد.سرد بودن هوا براي مردم كلاردشت امري عادي و براين باورند كه در كلاردشت 9 ماه ازسال زمستان است.به همين دليل انتظار دارند، دولت درخصوص قيمت سوخت براي اين منطقه تجديد نظر كند تامردم كه اكثر آنان كشاورز و كارگرند، مجبور نباشند براي گرم نگاه داشتن خانه‌هاي خود با خريد چند ميليون توماني سوخت روبرو شوند.برابر گزارش پايگاه كوهنوردي رودبارك در حال حاضر5  كوهنورد ايراني از تهران در منطقه علم كوه و تخت سليمان حضور دارند.علم كوه و تخت سليمان باارتفاع 4830 و4800 متر دومين قله مرتفع ايران است كه با45 قله بالاي 4 هزار متر و تعدادي يخچال‌هاي بالاي 5 هزارساله يكي ازمناطق گردشگري ايران و جهان است.