دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی بقايي پست جدید گرفت

مدير عامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني از انتصاب حميد بقايي به عنوان رئيس مجمع كانون جهانگردي و اتومبيلراني خبر داد.به گزارش فارس، فريبرز انصافي درباره انتقال كانون جهانگردي و اتومبيلراني از زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به نهاد رياست جمهوري گفت: اين كانون مجموعه‌اي غيرانتفاعي است و آن‌ گونه كه منعكس شده است، كانون منتقل نشده بلكه بنا بر اساسنامه تاكنون رئيس مجمع كانون، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود كه از اين پس، «سرپرست نهاد رياست جمهوري» رئيس مجمع كانون جهانگردي و اتومبيلراني شده است.وي در پاسخ به اينكه چه روال قانوني براي جابجايي كانون به نهاد رياست جمهوري انجام شده است، تصريح كرد: نامه‌اي در اين باره از سوي اعضاي مجمع كانون جهانگردي و اتومبيلراني به رياست جمهوري فرستاده شد و رئيس‌جمهور با تغيير رئيس مجمع، موافقت كرده است.مدير عامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني درباره منبع درآمدهاي اين كانون گفت: عمده درآمد كانون از فروش اسناد مرتبط با خودروها در سطح بين‌الملل از جمله پلاك ترانزيت، گوهينامه‌هاي بين‌المللي و … است.انصافي در پاسخ به اينكه درآمد به دست آمده از اجاره كاخ‌موزه‌ها (مثلاً ‌براي ساخت سريال تاريخي) كه عنوان مي‌شود به حساب كانون جهانگردي واريز مي‌شود، چه جايگاهي در بين درآمدهاي كانون دارد، تصريح كرد: اين درآمدها عيناً به حساب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واريز مي‌شده است.وي درباره اينكه پس با انتقال كانون به نهاد رياست جمهوري اين درآمدها مستقيم به نهاد رياست جمهوري منتقل مي‌شود، گفت: كل بهره‌‌برداري از كاخ موزه‌‌‌ها را دوباره به خود سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل كرده‌ايم و ديگر در اختيار كانون جهانگردي نيست.مدير عامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني در پاسخ به اينكه آيا از اين پس پلاك ترانزيت و گواهينامه بين‌المللي را مردم بايد از نهاد رياست جمهوري دريافت‌كنند و آيا آرم نهاد رياست‌جمهوري جايگزين آرم سازمان ميراث فرهنگي در كنار آرم كانون خواهد شد، گفت: نخير، تغييري در ساختمان كانون كه ايجاد نمي‌شود مردم مي‌توانند تمام خدمات را از خود كانون دريافت كنند، براي آرم هم هنوز تصميمي گرفته نشده است.