دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی جزییات لایحه تشکیل وزارتخانه جدید تصویب شد

سرویس مجلس «» ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات موافقت کردند.به گزارش «»، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، یازدهم خرداد) مجلس شورای اسلامی با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و یازده رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن با کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات موافقت کردند.از تاریخ تصویب این قانون، وزارت امور زیربنایی و ارتباطات از تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود.جزئیات لایحه تشکیل وزارتخانه جدید تصویب شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه، پس از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی به بررسی چهار ماده این لایحه پرداختند.بنا بر ماده 1 این لایحه، از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود.این ماده با 140 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید؛ 23 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رأی گیری شرکت نکردند.در ادامه، وکلای ملت به بررسی ماده 2 لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی پرداختند.بر پایه این ماده، همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیر منقول در وزارتخانه های یاد شده به وزارت امور زیربنایی و ارتباطات منتقل می شود.این ماده نیز با 137 رأی موافق، 11 رأی مخالف، 9 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید؛ 38 نماینده حاضر در صحن نیز از شرکت در این رأی گیری خودداری کردند.همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 3 این لایحه را نیز امروز به تصویب رساندند. بنا بر این ماده، وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی، امور مجلس رئیس جمهور با تنقیح قوانین مربوطه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.این ماده نیز با 138 رأی موافق، 15 رأی مخالف، 12 رأی ممتنع و بدون مشارکت 31 نماینده از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب ماده 4  این لایحه تاکید کردند که در کلیه قوانین به جای وزارتخانه های یاد شده و وزرای آنها، به ترتیب وزارت امور زیربنایی و وزیر آن جایگزین می گردد.این ماده نیز با 138 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.متن کامل قانون تشکیل وزارت امور زیربناییمتن کامل قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی که کلیات آن با ۱۴۰ رأی موافق به تصویب رسید، به این شرح است:ماده ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارهای وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.ماده ۲ـ همه امکانات، تعهدها، اعتبارها، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت امور زیربنایی و ارتباطات منتقل می‌شود.ماده ۳ـ وظایف و اختیارهای وزارت امور زیربنایی با توجه به قوانین برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و ارتباطات و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی، امور مجلس، رئیس جمهوری با تنقیح قوانین مربوط، تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.ماده ۴ـ در همه قوانین به جای وزارتخانه‌های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات و وزیر آن جایگزین می‌شود.