دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی حبس ابد برای فوتبالیست افیونی

قدس: وكيل مدافع «علي‌ـ الف» ـ فوتباليست سابق‌ـ از صدور حكم حبس ابد براي موكلش از سوي شعبه30 دادگاه انقلاب خبر داد.وي گفت: اتهامات موكلم در پرونده، نگهداري بيش از 40 گرم هروئين، استفاده از محل سكونت برای توليد و توزيع مواد مخدر و استعمال شيشه و نگهداري آن عنوان شده بود و نماينده‌ مدعي‌العموم درباره اتهام نخست درخواست مجازات اعدام و درباره 2 اتهام ديگر تقاضاي مجازات قانوني كرده بود.وكيل مدافع «علي‌ـ الف» خاطرنشان كرد: بر اساس راي صادره ار سوي شعبه 30 دادگاه انقلاب، موكلم درباره اتهام نگهداري هروئين با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم و از اتهام استفاده از محل سكونت در جهت توليد و توزيع مواد مخدر، تبرئه شد و درباره اتهام استعمال شيشه و نگهداري آن قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه عمومي صادر شد. وي يادآور شد: حكم صادره جهت بررسي رعايت تشريفات قانوني به دادستاني كل كشور ارسال مي‌شود و تلاش خواهيم كرد با توجه به سوابق موكل، پرونده جهت عفو در كميسيون عفو و بخشودگي قوه‌‌قضائيه مطرح شود.