دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ده هزار تذكر نمايندگان مجلس به دولتمردان

نمايندگان دوره هشتم مجلس در سه سال اول مسئوليت خود، نزديك به ده هزار بار به مسئولان اجرايي تذكر داده‌اند. به گزارش الف، فهرستي كه معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي به تازگی منتشر كرده، نشان مي‌دهد از زمان آغاز به كار مجلس هشتم در هفتم خرداد ماه 1387 تا ششم خرداد ماه 1390، بيشترين تذكرات نمايندگان مجلس از نظر تعداد، به محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور بوده است. اين فهرست همچنين نشان مي‌دهد از نظر «تعداد تذكر به نسبت روزهاي مسئوليت»، نيز محمود احمدي‌نژاد بيشترين تعداد تذكرات را از نمايندگان مجلس دريافت كرده است. پس از رئيس جمهور، بيشترين تذكر نمايندگان (به نسبت تعداد روزهاي مسئوليت يك وزير) به نامجو وزير نيرو و بهبهاني وزير راه و ترابري بوده است. كار اين دو وزير در طول مجلس هشتم استيضاح هم كشيده شد كه در نتيجه آن، بهبهاني از وزارت راه عزل و نامجو با اختلاف يك رأي همچنان وزير نيرو باقي‌ ماند. بنا بر اين فهرست، كمترين تعداد تذكر برحسب ايام مسئوليت را آقايان محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، عباسي وزير تعاون و الهام وزير دادگستري از نمايندگان مجلس هشتم دريافت كرده‌اند. مطابق ماده 192 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در جهت اجراي اصل 88 قانون اساسي، نمايندگان مي‌توانند به رئيس جمهور و وزيران تذكر دهند. هيأت رئيسه مجلس، تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوطه ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علني مجلس عنوان مي‌نمايد. لازم به ذكر است، تعداد كم يا زياد تذكرات نمايندگان به يك وزير الزاماً به معني موفقيت يا عدم موفقيت وزير مربوط نيست، چرا كه ماهيت كار برخي وزرا نظير وزراي دادگستري كمتر به تذكر نمايندگان نياز پيدا مي‌كند و برعكس ماهيت مسئوليت برخي وزرا نظير نيرو، راه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان كه مسئوليت آنها به ارايه خدمات به عموم مربوط مي شود، تذكر بيشتري را از سوي نمايندگان جلب مي‌كنند. فهرست منتشره از تذكرات نمايندگان به مسئولان اجرايي كشور در سه سال اول مجلس هشتم، همچنين نشان مي‌دهد در اين سه سال، مسئوليت‌هاي ارشد در قوه مجريه تا چه اندازه متزلزل بوده است و برخي وزارتخانه‌ها چقدر شاهد رفت و آمد چهره‌هاي جديدي به عنوان وزير بوده‌اند.