دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی فيفا قانون تعليق اعضاي متخلف را تصويب كرد

در كنگره فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) اعضاي حاضر در اين نشست، قانوني را تصويب كردند كه بر اساس آن اگر يكي از اعضاي فيفا مرتكب خطاي مهمي شود يا قوانين را نقض كند كميته اجرايي مي‌تواند عضويتش را براي هميشه تعليق كند. به گزارش خبرگزاري فارس، 93/6 درصد اعضاي حاضر در كنگره فيفا به اين قانون راي مثبت دادند. در گذشته، اين قانون به شكلي بود كه به عضو متخلف در ابتدا هشدار داده مي‌شد وپس از آن در صورت تكرار تخلف تعليق مي‌شد.