دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی لاريجاني: قرار نيست “مقابله به مثل” کنیم

تعدادي از نمايندگان با بيان تذكراتي اضافه شدن وزارت ارتباطات به مجموعه ادغام وزارت راه و مسكن را مغاير با آئين‌نامه داخلي مجلس دانستند و اعلام كردند نمايندگان براي ارائه نظراتشان در خصوص اين ادغام‌ها فرصت كافي نداشتند.به گزارش فارس، محسن نريمان نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (چهارشنبه) طي تذكري آئين‌نامه‌اي اظهار داشت: مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم اختيار ادغام وزارتخانه‌ها را به دولت داد و دولت مكلف شده اين موضوع را اعلام كند، بر اين اساس دولت بايد پيشنهاد ادغام وزارتخانه‌ها را ارائه دهد و مجلس نمي‌تواند پيشنهاد جديدي را مطرح كند.وي افزود: پيشنهاد كميسيون‌هاي عمران و اجتماعي مجلس مبني بر ادغام سه وزارتخانه راه، مسكن و ارتباطات به دليل مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه، نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است.در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر نريمان گفت: مجلس اختيار ارائه پيشنهاد در‌باره ادغام وزارتخانه‌ها را از خودش سلب نكرده و از دولت نيز با ادغام اين سه وزارتخانه موافق است و بنده نمي‌دانم شما راجع به چه چيزي صحبت مي‌كنيد.در ادامه اين جلسه علي‌اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به بيان تذكر آئين‌نامه‌اي پرداخت و اظهار داشت: رسيدگي به ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن جزو شرح وظايف و صلاحيت كميسيون عمران است اما متأسفانه كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي اين موضوع انتخاب شد.وي افزود: كميسيون اجتماعي فقط در محدوده كار تعيين شده اما كميسيون عمران در محدوده راه وترابري و عمران شهري و روستايي و امور عمراني شهرداري‌ها مطابق ضوابط آئين‌نامه تعيين شده و كميسيون عمران نسبت به اين مسئله كه لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي به كميسيون اجتماعي ارائه شده،‌ معترض است و خواهش مي‌كنم اجازه دهيد كميسيون عمران بتواند از اين مسئله دفاع كند.در اين جلسه همچنين جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه به بيان يك اخطار با استناد به اصول 121، 122 و 123 قانون اساسي كه در خصوص سوگندنامه رئيس جمهور و حدود و اختيارات رئيس جمهور و وظيفه رئيس جمهور براي ابلاغ مصوبات مجلس هستند، پرداخت و اظهار داشت: رئيس مجلس موظف است از شئون و جايگاه مجلس دفاع كند، ملت نيز براي جلوگيري از خودكامگي مجلس را تشكيل دادند.وي افزود: در جلسه قبل فوريت لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي تصويب نشد و اين ادغام‌ها بدون در نظر گرفتن نظرات كارشناسي انجام شده است كه در حال حاضر پس از گذشت تنها چند روز از جلسه روز يكشنبه مجلس، يك وزارتخانه نيز به ادغام وزارتخانه‌هاي راه و ترابري اضافه شده و اين در مغايرت با حكمت قانون نويسي است.علي لاريجاني رئيس مجلس نيز به وي پاسخ داد: اين اشكال آئين‌نامه‌اي ندارد و امروز شرح وظايف وزارت امور زيربنايي و ارتباطات در مجلس ارائه مي‌شود كه همان وظايفي است كه قبلا براي وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و ارتباطات مصوب شده بود. امروز روي اين گزارش صحه بگذاريد تا بعدا شرح وظايف مشروح وزارتخانه جديد ارائه شود و اين اشكال آئين‌نامه‌اي ندارد.در ادامه جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان و طارم طي تذكري با استناد به مواد 102 و 147 آئين‌نامه داخلي مجلس، اظهار داشت: پرداختن به اين موضوع به خاطر شرايط خاص وزارتخانه‌هاي مبتلا‌به امر درستي است و من از اينكه روز يكشنبه به فوريت ادغام وزارتخانه‌ها راي داده نشد، تعجب كردم اما بررسي اين موضوع در دستور كار اين هفته مجلس قرار نداشت و در ماده 102 آئين‌نامه نيز روال تغيير دستور هفتگي مجلس مشخص شده است.لاريجاني در پاسخ به وي گفت: دستور هفتگي مجلس مي‌تواند با موافقت هيئت رئيسه تغيير كند و اين اشكال آئين‌نامه‌اي ندارد.در ادامه انصاري عنوان كرد: در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها عملاً امكان ارائه پيشنهادات و نظرات نمايندگان وجود نداشت و اساساً براي اين موضوع خاص اين نحوه بررسي را ايجاد كرديد و زمان ارائه پيشنهادات نمايندگان براي ادغام وزارتخانه‌ها را گرفتيد.انصاري اضافه كرد: نمايندگان بايد فرصت كافي براي ارائه پيشنهاداتشان داشته باشند از اين رو مي‌خواهم كه موضوع را از دستو خارج كنيم.علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به وي يادآور شد: بررسي ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و ارتباطات در دستور بوده و نمايندگان مي‌توانستند پيشنهاداتشان را ارائه دهند و مسئله آنقدر هم پيچيده نيست.عليرضا محجوب نماينده تهران در مجلس در اخطار قانون اساسي گفت: گويا ما مي‌خواهيم صورت مسئله را پاك كنيم و اخطار بنده بر اين است كه تا زماني كه ادغام انجام نشده، وزرا نبايد عزل مي‌شدند.علي لاريجاني رئيس مجلس به وي گفت: وزرا عزل شدند و صورت مسئله و تخلف سر جايش است و آقاي نكونام رئيس كميسيون اصل 90 اين موضوع را بررسي كند.در اين جلسه همچنين عزت‌الله اكبري نماينده مردم قائم‌شهر در مجلس گفت: كميسيون اجتماعي مجلس به لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي، مجموعه مخابرات را نيز اضافه كرده و اين اشكال آئين‌نامه‌اي دارد.علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به وي گفت: كميسيون اجتماعي از مدت‌ها پيش وارد بررسي موضوع ادغام وزارتخانه‌ها شده و اين موضوع ابتدا به ساكن نيست.وي همچنين گفت: قرار نيست رويكرد مجلس، رويكرد مقابله به مثل باشد.