دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی مزاحم تلفني خانم معلم، آشنا بود

تهران امروز: مزاحم تلفني خانم معلم همكار سابق وي از كار درآمد. پرونده با شكايت يك خانم معلم به جريان افتاد. اين فرد با شكايت به شعبه 8 دادسراي عمومي اروميه گفت: حدود يك سال است شخصي ناشناس به خانه و موبايل من زنگ زده و مرا به عناوين مختلف مورد فحاشي قرار مي‌دهد. كار به جايي رسيده است كه همسرم نيز به من مشكوك شده و حتي ممكن است كار به جدايي بكشد. هر چه فكر مي‌كنم نمي‌فهمم چه كسي ممكن است قصد آزار مرا داشته باشد .با طرح اين شكايت قاضي پرونده دستور رديابي اين تماس‌هاي تلفني را داد. ماموران هم دست به كار شده و با زير نظر گرفتن تلفن منزل و موبايل شاكي سرانجام متهم پرونده را كه اين بار از تلفن شخص‌اش براي اين فحاشي‌ها استفاده كرده بود دستگير كردند.شاكي پس از روبه‌رو شدن با متهم بلافاصله وي را شناخته و گفت: اين آقا راننده سابق سرويس مدرسه بود كه مدتي پيش وي را از كار جواب كردم.متهم نيز پس از مواجهه با اين خانم با پذيرفتن اتهام خود گفـت: من بچه فلجي دارم و از اين طريق كار رانندگي در اين مدرسه خرج خودم، او و همسرم را مي‌دادم. بعداز اينكه اين خانم مرا به خاطر يك درگيري لفظي كه بين من و او پيش آمد از كار بركنار كرد تصميم به انتقام از وي گرفتم.با اين اعترافات براي متهم قرار مجرميت صادر شد و وي در دادگاه به يكسال حبس محكوم شد اما شاكي پرونده اعلام كرد به خاطر فرزند مريض وي حاضر به تبديل اين زندان به جزاي نقدي است. متهم نيز با پرداخت يك ميليون تومان غرامت به اين زن از زندان آزاد شد.