دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی کاتوزیان:تخلف‌رئیس‌جمهوربدون‌نوبت‌پیگیری‌می‌شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از پیگیری خارج از نوبت گزارش مجلس از تخلف رئیس جمهور در سرپرستی وزارت نفت در قوه قضائیه خبر داد.به گزارش مهر،‌ حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به گزارش کمیسیون انرژی مجلس در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور درعدم معرفی سرپرست یا وزیر نفت اظهارداشت: کمیسیون انرژی بدون فوت وقت بررسی شکوائیه نمایندگان از رئیس جمهور را در دستور کار قرار داد و سریعا گزارش خود را به مجلس ارائه کرد.رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: این گزارش با رای موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع داده شد و دستگاه قضایی بدون رعایت نوبت به این تخلف رسیدگی می کند و حکم لازم را صادر خواهد کرد.کاتوزیان یادآورشد: پیش از این نیز گزارش دیگری از کمیسیون انرژی درباره وزارت نفت و سه تخلف آشکار این وزارت خانه با رای نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شده بود.