دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی گرمای غیرقابل تحمل خوزستان

دمای هـوا در شهـرهای مختلف استـان خوزستـان از 50 درجـه سانتیگراد گـذشت. به گزارش واحد مرکزی خبر ، سرپرست هواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه بروز این پدیده در این فصل از سال ، در 45 سال گذشته بی سابقه بوده است ، گفت: این پدیده به علت انتقال سامانه پر ارتفاع جنب حاره به عرض های بالاتر و افزایش زاویه تابش خورشید و انتقال آن روی واحد سطح از دیروز در استان آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.شفی خدایی گفت: این پدیده دیروز و امروز با افزایش رطوبت در 12 شهر استان از جمله شوشتر ، امیدیه ، اهواز ، آبادان و خرمشهر ادامه داشت.وی گفت: از روز جمعه دمای هوای استان 3 تا 4 درجه کاهش خواهد یافت.